Mniejsze firmy nie będą musiały ustalać regulaminów pracy i wynagradzania, ani tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z kolei pracownicy zyskają więcej czasu na odwołanie się od wypowiedzenia lub dyscyplinarki.
Jeśli pracodawca zatrudnia od 20 do 49 osób, będzie musiał wprowadzać regulaminy pracy i wynagradzania tylko na wniosek związku zawodowego. Podobna zasada będzie dotyczyć tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zmienią się też reguły wydawania świadectw pracy osobom zatrudnionym na czas określony oraz terminy na zaskarżenie do sądu wypowiedzenia umowy o pracę lub dyscyplinarki.
Takie zmiany zakłada ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jeśli w najbliższych dniach podpisze ją prezydent RP, wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.