Specjalnie dla czytelników DGP specjaliści resortu pracy wyjaśniają sporne kwestie związane z wprowadzeniem od stycznia 2017 roku gwarantowanej stawki 13 zł za godzinę dla zleceniobiorców.
Możliwe potrącenia z wynagrodzenia
Czy jeśli pracodawca teoretycznie ustali, że płaci zatrudnionemu 13 zł za godzinę, ale potrąci z tego wynagrodzenia np. karę umowną za spóźnienie lub przewidzianą w umowie opłatę za wypożyczenie sprzętu do pracy (należącego do zleceniodawcy) lub odzieży do pracy (np. munduru dla pracownika ochrony), to czy zapewni on wypłatę minimalnej stawki godzinowej?