Doznanie urazu oka, który wyklucza z wykonywania wyuczonej profesji, nie jest podstawą do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Możliwe jest poszukiwanie zatrudnienia w innej branży.

Sprawa dotyczyła odwołania, złożonego przez mechanika maszyn rolniczych, od decyzji ZUS w sprawie nieprzyznania mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Podstawą takiego rozstrzygnięcia był fakt, że u ubezpieczonego nie stwierdzono problemów zdrowotnych, które powodowałyby niezdolność do pracy.

Mężczyzna podnosił, że jego rzeczywisty stan zdrowia jest niezgodny z ustaleniami komisji lekarskiej ZUS. Wskazywał, że ma problemy z pamięcią, „zapomina wiele rzeczy” i „z dnia na dzień czuje się coraz gorzej”.