Nie, teraz lekarze specjaliści mogą przyjmować pacjentów w ramach tzw. porady kompleksowej, która umożliwi przeprowadzenie pełnej diagnostyki w jednej poradni. Lekarz specjalista zadecyduje o rodzaju i liczbie badań, którym pacjent powinien być poddany, aby mógł postawić właściwą diagnozę. Porada kończy się wydaniem przez lekarza specjalistę zaświadczenia, w którym znajduje się informacja o rozpoznanym schorzeniu oraz zalecenia dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dotyczące dalszej diagnostyki i sugerowanej farmakoterapii. Taka organizacja pracy pozwala lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej koordynować proces leczenia oraz objąć pacjenta właściwą opieką między wizytami u specjalisty. Ma również zapewnić poczucie bezpieczeństwa i skrócić czas oczekiwania na diagnozę.

Oprac: DS

Podstawa prawna

■  Zarządzenie nr 69/2007/DSOZ prezesa NFZ z 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ.