Tak, od nowego roku ubezpieczeni, którzy są chorzy na cukrzycę, mogą skorzystać z leczenia na dotychczasowych zasadach lub wybrać nową formę usługi - kompleksową opiekę nad pacjentem z cukrzycą. Z nowej formy opieki diabetologicznej mogą skorzystać osoby z cukrzycą typu I i II leczeni insuliną oraz kobiety, u których cukrzyca wystąpiła po raz pierwszy w czasie ciąży.

Do objęcia kompleksową opieką zakwalifikować pacjenta może lekarz specjalista w poradni diabetologicznej. W tym celu należy tylko złożyć deklarację wyboru lekarza specjalisty, który będzie nadzorował cały proces leczenia. Opieka taka będzie obejmowała: przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i konsultacji, nadzór nad stanem zdrowia pacjenta. Jeśli zajdzie taka konieczność - zostanie zlecona dodatkowa diagnostyka, przepisane niezbędne leki i wyroby medyczne. W czasie kilkugodzinnej ambulatoryjnej opieki nad pacjentem lekarz prowadzący będzie mógł wyrównać poziom glikemii u chorego z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i kwaso-zasadowej.

Jeżeli będzie tego wymagał stan zdrowia, pacjent zostanie poddany konsultacjom innych lekarzy, np. okulisty, neurologa lub kardiologa.

Oprac: DS

Podstawa prawna

■  Zarządzenie nr 65/2007/DSOZ prezesa NFZ z 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.