ZMIANA PRAWA - Placówki ochrony zdrowia będą mogły ponownie ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu państwa. Do wykorzystania jest 250 mln zł.

Resort zdrowia przygotował projekt nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na podstawie tej ustawy zadłużone szpitale jeszcze w 2005 roku mogły ubiegać się o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa na preferencyjnych warunkach. W kasie publicznej było zarezerwowane 1,2 mld zł na ten cel. Do tej pory niewykorzystano z tej kwoty 250 mln zł. Najnowszy projekt zmiany ustawy o pomocy publicznej ma umożliwić szpitalom ubieganie się o dodatkowe pieniądze.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Zdrowia o pożyczkę mogłyby starać się zakłady opieki zdrowotnej, które już uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji oraz niezadłużone placówki, które wcześniej uzyskały dotacje.

Maksymalna wysokość pożyczki, którą szpital mógłby uzyskać, byłaby iloczynem przeciętnego zatrudnienia w zakładzie w 2007 roku i jednego minimalnego wynagrodzenia za pracę na dzień 1 stycznia 2008 r. ustalonego przez rząd i przemnożonego przez 12 miesięcy.

Dodatkowe pieniądze uzyskane na podstawie tej nowelizacji placówki ochrony zdrowia mogłyby przeznaczyć na spłatę należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników lub na uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych. Te zakłady, które w okresie do trzech lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę spłacą 30 proc., nie będą musiały spłacać pozostałej części.

Projekt nowelizacji został przekazany do konsultacji społecznych. Resort zdrowia proponuje, aby ustawa weszła w życie 1czerwca.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl