Trzecia część komentarza do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.; dalej: ustawa), w której omówiono art. 20–36.

Artykuł 20 ustawy reguluje zasady dotyczące podstawy wymiaru składki chorobowej i wypadkowej. Zgodnie z ogólną zasadą jest ona taka sama, jak dla składek emerytalnej i rentowej, ale istnieją pewne wyjątki. Do składki wypadkowej nie stosuje się bowiem rocznego ograniczenia określonego w omawianym w poprzedniej części komentarza art. 19 ustawy. Składka chorobowa zaś dla osób opłacających ją dobrowolnie, a więc nie dotyczy to np. pracowników, nie może być odprowadzana od podstawy wynoszącej miesięcznie więcej niż 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

PRZEJDŹ DO KOMENTARZA >>