•  Co roku Polacy wydają na leczenie w prywatnych placówkach medycznych ponad 20 mld zł
  •  W tym roku powstaną kolejne prywatne szpitale z rozszerzonym zakresem usług
  •  Na przekształcenia w spółki prawa handlowego decydują się publiczne zakłady opieki zdrowotnej
W kraju na ponad 700 publicznych szpitali już przypada ponad 170 prywatnych. Do tego dochodzi prawie 50 niepublicznych szpitali samorządowych. Wcześniej działały one w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na przekształcenie najczęściej decydują się te publiczne szpitale, które są zadłużone. Dla nich to szansa przecięcia zobowiązań wobec wierzycieli przez ich organ założycielski, czyli np. wojewodę, powiat czy gminę. Nowo powstała spółka rozpoczyna więc działalność bez długów. Jednocześnie zwiększa się odpowiedzialność finansowa osób zarządzających nowo powstałym podmiotem. Niepubliczny szpital zyskuje również możliwość świadczenia usług zdrowotnych zarówno na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i na zasadach komercyjnych, czyli sami pacjenci płacą za wykonane usługi.
W tym roku kolejne publiczne szpitale planują przekształcenia w spółki prawa handlowego. Z szacunków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych wynika, że w ten sposób powstanie ponad dziesięć szpitali-spółek. Do tego kilka prywatnych centrów medycznych rozpoczęło budowę swoich szpitali. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że każdego roku Polacy wydają na leczenie w prywatnych placówkach medycznych 20 mld zł.
Dominika Sikora