Ktoś, kto po śmierci niepełnosprawnego członka rodziny stracił wsparcie z ośrodka pomocy społecznej, otrzyma świadczenie z urzędu pracy. Będzie jednak musiał udowodnić odpowiedni okres pobierania pomocy finansowej za opiekę.
Czy należy się pomoc po śmierci dziecka
Pani Ewelina od marca 2011 r. otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w związku z sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną córką, ale jej stan zdrowia znacznie się pogorszył. W razie śmierci dziecka zostanie bez środków do życia, a nie może liczyć na pomoc ojciec dziecka, bo ten zostawił ją wkrótce po tym, gdy okazało się, że ich córka jest ciężko upośledzona. Czytelniczce będzie też trudno po tak długiej przerwie związanej ze sprawowaniem opieki szybko znaleźć pracę. Czy będzie mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?