Wczoraj premier Donald Tusk i Ewa Kopacz, minister zdrowia, spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia. W trakcie tzw. białego szczytu minister zdrowia zapewniła, że do końca tego miesiąca zakończą się prace nad projektem koszyka świadczeń medycznych, który mają tworzyć cztery elementy. Będzie się składał z wykazu procedur w 100 proc. płatnych przez pacjenta, częściowo refundowanych ze środków publicznych oraz koszyka negatywnego, w którym znajdą się te procedury, które według resortu zdrowia w ogóle nie powinny być wykonywane w Polsce. Ostatnią jego część będzie tworzyć spis procedur gwarantowanych, tj. takich, za wykonanie których zapłaci NFZ. Zgodnie z zapowiedziami rządu, już na najbliższym posiedzeniu Sejmu na początku lutego odbędzie się pierwsze czytanie trzech innych projektów ustaw, które mają zreformować system ochrony zdrowia. Chodzi o ustawę o prawach pacjenta, zakładach opieki zdrowotnej i dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

- Do końca 2008 roku wyeliminujemy sprzeczności i nieścisłości w ustawach regulujących system ochrony zdrowia - zapewniła wczoraj Ewa Kopacz.

W trakcie spotkania ze związkowcami premier zaproponował, aby w ciągu najbliższych dwóch miesięcy odbyło się kilka debat poświęconych zmianom w systemie lecznictwa. Zaznaczył jednak, że na pewno w tym czasie nie uda się podjąć konkretnych decyzji m.in. w sprawie wzrostu płac w służbie zdrowia.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl