W projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok zostały zaplanowane środki na 30-proc. podwyżki dla lekarzy stażystów i rezydentów oraz dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej, działających w formie jednostek budżetowych. Na wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów oraz utworzenie nowych miejsc specjalizacyjnych budżet zamierza przeznaczyć ponad 48,9 mln zł. Natomiast na podwyżki dla lekarzy stażystów zostało zarezerwowane około 26,5 mln zł.

Ponad 96,4 mln zł zostanie przeznaczone w przyszłym roku na uzupełniajace podwyżki dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na wzrost wynagrodzeń mogą również liczyć osoby zatrudnione w regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Konstancinie-Jeziornie, Domu Lekarza Seniora w Warszawie, Domu Pracowników Służby Zdrowia w Warszawie oraz Ośrodku Diagnostyczno-Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Dla pracowników stacji krwiodawstwa nie ma dodatkowych środków na wzrost ich pensji. W tym roku zostali oni objęci 11-proc. podwyżkami.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl