Zmiana prawa Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej umożliwi wykonywanie zawodu przez obywateli UE, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie trzecim.

Dziś na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2001 r. nr 57, poz. 602 z późn. zm.). Nowelizacja dostosowuje w niezbędnym zakresie przepisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych do postanowień Dyrektywy 2005/36/WE z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Co prawda dyrektywa ta ma przede wszystkim charakter scalający poprzednie dyrektywy w tej materii, niemniej jednak wdrożyła wiele nowych rozwiązań. Ich wprowadze- nie do narodowych porząd- ków prawnych poszczególnych członków UE musi nastąpić do 20 października 2007 r.

Chodzi między innymi o uwzględnienie w polskim systemie kształcenia pielęgniarek i położnych pojęcia kształcenia klinicznego i kształcenia teoretycznego w procesie nauczania w szkole pielęgniarskiej i w szkole położnych. W znowelizowanych przepisach znajdzie się definicja zarówno kształcenia klinicznego, jak i teoretycznego oraz określenie wymiaru kształcenia pielęgniarek/położnych.

Ponadto, w związku z akcesją do Unii Europejskiej Rumunii i Bułgarii znowelizowana ustawa będzie określać zasady uznawania przez Polskę kwalifikacji nabytych przez pielęgniarki i położne w tych krajach. Nowela określa także procedury uznawania przez polskie izby pielęgniarek i położnych kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, położnej z innych państw UE oraz maksymalnego czasu ich trwania.

TOMASZ ZALEWSKI

tomasz.zalewski@infor.pl