Świadczenia wysokospecjalistyczne, czyli procedury kosztowne, z użyciem nowoczesnego sprzętu i z zastosowaniem nowoczesnych metod, finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia.

Jak napisano w uzasadnieniu nowelizacji, kilka procedur utraciło charakter świadczeń wysokospecjalistycznych, dlatego zostaną one przekazane do realizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast kilka nowych dotychczas nie stosowanych metod leczenia, pozytywnie zaopiniowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, należy wpisać na listę świadczeń finansowanych z budżetu.

Chodzi m.in. o przeszczepienie komórek wysp trzustkowych, przeszczepienie komórek przytarczyc oraz przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca. Uznano też za celowe wyodrębnienie z kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej dwóch nowych metod leczenia będących na granicy pomiędzy tymi dziedzinami. Ułatwi to świadczeniodawcom kontraktowanie i rozliczanie umów oraz nie zaburzy dotychczasowego sposobu organizacji wykonywania świadczeń.

W całości do NFZ przekazana zostanie radioterapia, choć niektóre jej rodzaje spełniają obowiązujące obecnie w Polsce kryteria procedur wysokospecjalistycznych

Na liście wszystkich świadczeń specjalistycznych, które po zmianach finansować będzie Ministerstwo Zdrowia znalazły się: przeszczepienie autologicznego szpiku, przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA, przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego, przeszczepienie wątroby, przeszczepienie nerki, przeszczepienie nerki i trzustki, przeszczepienie serca, przeszczepienie płuca, przeszczepienie serca i płuca, przeszczepienie trzustki, przeszczepienie komórek wysp trzustkowych, przeszczepienie komórek przytarczyc, videotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu i elektrozjologicznemu, migotaniu przedsionków, operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1. roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych, operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym, przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca, kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających oraz mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami.

Jak informuje resort zdrowia, przez NFZ realizowane będą takie świadczenia jak przeszczepienie rogówki (koszt jednostkowy tego świadczenia nie jest wysoki), immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku (udzielenie tego świadczenia nie wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego świadczeniodawcy), diagnostyczne cewnikowania serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do ukończenia 18. roku życia (koszt jednostkowy tego świadczenia nie jest wysoki).

W całości do NFZ przekazana zostanie również radioterapia, choć niektóre jej rodzaje spełniają obowiązujące obecnie w Polsce kryteria procedur wysokospecjalistycznych. Resort zdrowia argumentuje jednak, że dla poszczególnych rodzajów świadczeń powinien być jeden płatnik i przekazanie tych procedur do NFZ ułatwi ich kontraktowanie.