Wolontariat pracowniczy jest formą społecznej aktywności, która polega na świadczeniu przez pracowników firmy różnego rodzaju prac i usług na rzecz lokalnego środowiska. Może to być np. udzielanie pomocy przy remoncie domów dziecka i ośrodków pomocy, ale również pomoc w organizacji szkoleń, nauki języków obcych czy pomoc prawna. Pracownicy aktywni społecznie mogą liczyć na wsparcie firmy.

- Moja firma zainspirowała mnie do działania na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Skarbek. Zorganizowano szkolenie, gdzie wyjaśniono nam pojęcie wolontariatu - mówi Elżbieta Ples, wolontariuszka z ING Bank Śląski.

Okazało się, że to nie tylko przebywanie z dziećmi, niepełnosprawnymi, ale także zaangażowanie w remonty czy budowy np. placu zabaw.

Oprócz korzyści dla społeczności lokalnych, na rzecz których pomoc jest świadczona, coraz częściej zwraca się też dużą uwagę na korzyści wewnętrzne firm, takie jak: integracja, wzmocnienie więzi z firmą, budowanie prestiżu przedsiębiorstwa.

- Na początku firmy, które były zaangażowane w wolontariat pracowniczy, zainteresowane były głównie wzmocnieniem swojego pozytywnego wizerunku w otoczeniu poprzez bezpośredni kontakt z klientami i mieszkańcami - przyznaje Izabela Dyakowska, koordynator programu Wolontariat Biznesu ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Dodaje, że od półtora roku motywacje zaczynają się zmieniać. Teraz na pierwszy plan wybija się umacnianie marki dobrego pracodawcy, który dba o rozwój i satysfakcję swoich pracowników.

Jej zdaniem, ciągle jeszcze kontrowersyjne jest angażowanie się w taką działalność firm społecznie źle odbieranych ze względu na branżę, czy oferowane produkty, takie jak np. papierosy czy alkohol.

HISTORIA WOLONTARIATU

Według danych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu z 200 przebadanych dużych firm kilkanaście realizuje wolontariat pracowniczy. W Polsce pierwszą inicjatywą tego typu była budowa domów dla ubogich przez pracowników fabryki Opla w 2001 roku.