Nie zaszło nic, co mogłoby spowodować zakończenie strajku - tak Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, podsumował rozmowy z wicepremierem Przemysławem Gosiewskim.
Wicepremier obiecał jednak, że jeszcze dzisiaj dojdzie do spotkania m.in. strajkujących lekarzy z wicepremier Zytą Gilowską. OZZL chce przedstawić minister finansów sposób, dzięki któremu można zwiększyć finansowanie lecznictwa z budżetu.
Na razie propozycje rządu przeznaczenia już w czerwcu dodatkowych ponad 800 mln zł na świadczenia zdrowotne oraz ponad 5,8 mld zł w 2008 roku nie zyskały akceptacji OZZL. Zdaniem związku przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na sfinansowanie większej liczby świadczeń zdrowotnych nie spowoduje zwiększenia wynagrodzeń pracowników medycznych w następnych latach.
Zgadzają się z tym przed-stawiciele innych związków zawodowych działających w ochronie zdrowia.
- Pieniądze na podwyżki muszą być znaczone, czyli wydzielone z innych środków, jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia - mówi Urszula Michalska, przewod-nicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.
Jej zdaniem dodatkowe pieniądze powinny być przeznaczone nie na finansowanie większej liczby świadczeń zdrowotnych, tylko na zwiększenie wyceny procedur medycznych opłacanych przez NFZ. Dzięki temu wzrośnie wycena kosztów pracy pracowników medycznych.
Strona społeczna nie zaakceptowała również projek- tu nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej przygotowanej przez resort zdrowia. Jej zdaniem zabrakło w nim przepisu, który jasno określałby, że przyznane w ubiegłym roku 30-proc. podwyżki pracownikom służby zdrowia są wliczane do wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie większość dyrektorów szpitali wypłaca podwyżki w formie dodatku. Projekt zmiany ustawy podwyżkowej przedłuża czas jej obowiązywania na 2008 rok i lata następne oraz zakłada, że wzrost wynagrodzeń obejmie również lekarzy rezydentów. Budżet państwa ma przeznaczyć na ten cel 54 mln zł w przyszłym roku.
Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy publicznej. Dzięki niej szpitale, które są w trakcie procesu restrukturyzacji, będą mogły ubiegać się o kolejne zwiększenie pożyczki z budżetu państwa na spłatę swoich długów. Na ten cel ma być przeznaczone 600 mln zł. Projekt ustawy jeszcze w tym miesiącu ma trafić do Sejmu.
DOMINIKA SIKORA