Z naszych informacji wynika, że prezydent podpisze ustawę regulującą sposób wypłaty emerytur z OFE.

Jak się dowiedzieliśmy, jest to podyktowane tym, że jej zawetowanie pozbawiłoby od stycznia 2009 roku prawa do świadczeń kobiety urodzone w 1949 roku, które teraz mogą z nich korzystać. Ustaliliśmy jednak, że oprócz podpisania tej ustawy, prezydent skieruje ją także do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten zbadał, czy brak waloryzacji świadczeń z II filara jest zgodny z ustawą zasadniczą.