Z przywileju karmienia może skorzystać matka będąca pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, a zatem zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony), powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Takiego prawa nie ma więc kobieta zatrudniona na zlecenie albo umowę o dzieło. Przerwy przeznaczone na karmienie dzieci wliczane są do czasu pracy, co znaczy, że przysługuje za nie normalne wynagrodzenie.
Liczba i długość przerw na karmienie dziecka piersią zależą od tego, ile godzin dziennie matka pracuje i ile dzieci karmi: