Pracodawcy będą mogli przekazywać do GUS nowe karty statystyczne wypadków przy pracy, zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej.
W drugiej, uzupełniającej części karty statystycznej wypadków przy pracy firmy będą musiały wskazywać dokładną datę, a nie tylko rok, w którym doszło do takiego zdarzenia. Tak wynika z projektu nowego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2009 r.
Projekt przewiduje, że pracodawcy będą mogli przekazywać wypełnione karty w formie elektronicznej. Główny Urząd Statystyczny uruchomił już specjalny Portal Sprawozdawczy na stronie internetowej www.stat.gov.pl. Firmy, które nie są jeszcze przygotowane do sprawozdawczości w wersji elektronicznej, będą mogły przekazywać statystyczną kartę wypadku Z-KW w formie pisemnej na adres Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1/3 (kod pocztowy 85-950). Urząd ten prowadzi bowiem statystykę związaną z rynkiem pracy.
Zmienią się też niektóre kody statystyczne, które opisują okoliczności wypadków i które należy wpisywać do załącznika nr 2 Karty wypadkowej. W ten sposób określa się m.in. formę zatrudnienia danego pracownika, miejsce wypadku, wpływ czynników zewnętrznych oraz rodzaj obrażeń, jakie odniósł podwładny.
Zgodnie z projektem pracodawcy nadal będą musieli przekazywać kartę statystyczną do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.
70 tys. osób uległo wypadkom przy pracy w trzech pierwszych kwartałach 2008 r.