W Polsce jest ponad 10 tys. zawodowych pośredników nieruchomości. Obecnie osoba chcąca wykonywać ten zawód musi posiadać licencję. Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa kwalifikacje i obowiązki pośrednika.

Zgodnie z nią, kandydat do tego zawodu obowiązkowo musi posiadać wyższe wykształcenie, a także ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo osoba ubiegająca się o taką licencję zawodową nie może być karana, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i odbyć praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa.

Ustawa narzuca także obowiązek ustawicznego kształcenia i posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

- Świadectwem kwalifikacji każdego pośrednika jest jego licencja. Wydaje ją minister infrastruktury. Dokument zawiera takie dane jak: imię i nazwisko pośrednika, jego uprawnienia oraz numer licencji - wyjaśnia Janusz Schmidt, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Eksperci zwracają uwagę, że na wzrost liczby osób mających prawo do wykonywania tego zawodu miała istotny wpływ zmiana przepisów. Od 1 stycznia 2008 r. nie ma już egzaminów państwowych, które uchodziły za bardzo trudne. Zdawało je tylko kilka procent przystępujących do nich kandydatów.

- Pośrednik jest osobą, która wchodzi bardzo często w prywatne życie swoich klientów, pomaga im podejmować trudne decyzje, a wysokie kwalifikacje mu w tym pomagają - podkreśla Janusz Schmidt.

Osoba wykonująca zawód pośrednika musi znać elementy prawa oraz ekonomii, być dobrym psychologiem, znać się na marketingu i reklamie.

Osoba chcąca wykonywać ten zawód powinna być też cierpliwa oraz mieć umiejętność słuchania, która pomaga specjaliście zorientować się, jakie są potrzeby i wymagania klienta. Nie bez znaczenia jest także jej wygląd, sposób zachowania oraz wysławiania się.

Pośrednik, aby utrzymać się na rynku, musi stale doskonalić swoje kwalifikacje, korzystać z nowoczesnych narzędzi i metod pracy. Dobrym przykładem jest nowy system MLS Nieruchomości. MLS to wyszukiwarka nieruchomości i jednocześnie system współpracy pomiędzy pośrednikami, obejmujący wymianę ofert na wyłączność, z którego mogą korzystać wszyscy zintegrowani użytkownicy.

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. nr 31, poz. 189).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz.U. nr 31, poz. 190 z późn. zm.).

OPINIA

MARIUSZ KANIA

prezes zarządu Metrohouse

Profesja pośrednika w obrocie nieruchomościami staje się coraz ciekawszą propozycją dla osób, które chcą połączyć pracę biurową z aktywną pracą w terenie. Największy sukces w tym zawodzie odnoszą osoby, które cenią sobie bezpośredni kontakt z klientami, są optymistycznie nastawione do świata i pełne energii. Wiek ma znaczenie drugorzędne.

Osoby starsze wzbudzają większe zaufanie, dlatego też mają z reguły dużą grupę stałych klientów, którzy polecają ich usługi rodzinie i znajomym.

Wynagrodzenie agenta nieruchomości zależy od jego dotychczasowego doświadczenia, zakresu kompetencji oraz posiadanej licencji. Rozpiętość wynagrodzenia jest dość duża i wynosi od 20 do 50 proc. prowizji wpłacanej przez klienta do biura pośrednictwa.

Dobry pośrednik jest w stanie zarobić miesięcznie ponad 15 tys. zł brutto.