Planujesz wakacje, pracę lub naukę za granicą? Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdź, jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Po co jest EKUZ

Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą — upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Kto może uzyskać EKUZ

Każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).

Jak to zrobić?

Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Wniosek może też złożyć upoważniona osoba, którą upoważnisz — wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz na stronie NFZ lub obywatel.gov.pl. Złóż wniosek w oddziale NFZ w twoim miejscu zamieszkania.

Jak odebrać kartę?

- osobiście w oddziale NFZ, w którym składasz wniosek lub który wskażesz we wniosku,

- kartę może odebrać za ciebie ktoś inny. Pobierz wzór upoważnienia - otwórz plik w nowym oknie, wypełnij, wydrukuj, podpisz i daj osobie, która odbierze kartę,

pocztą. We wniosku wpisz adres, na który chcesz dostać kartę.Jeśli złożysz wniosek w innym oddziale NFZ — dostaniesz EKUZ, ale tylko jeśli nie będzie potrzeby wyjaśnienia twojej sprawy.

Ile zapłacisz

Karta EKUZ jest bezpłatna.

Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Jakie dokumenty są potrzebne?

wniosek o wydanie EKUZ - należy wybrać typ wyjazdu:

Wyjazd czasowy — na przykład turystyczny, naukowy

Wyjazd związany z pracą — na przykład szukanie pracy, delegowanie do pracy, wyjazd dyplomatycznyPonadto: ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej — jeśli jesteś uczniem albo studentem. Jeśli twoja legitymacja jest nieważna — dołącz zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia. We wniosku uzupełnij dane osoby, która zgłosiła cię do ubezpieczenia zdrowotnego,

- dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,

- dokument U2 z urzędu pracy — jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy.Gdy będziesz składać wniosek w oddziale NFZ, urzędnik sprawdzi, czy możesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jeśli potwierdzi, że możesz dostać EKUZ — nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów. Możesz jednak je przygotować, żeby mieć pewność, że dostaniesz kartę od razu.