zmiana prawa Lekarze będą mogli pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, a ich dyżur będzie wliczany do czasu pracy.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przewiduje, że dyżur osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej na przykład w szpitalu lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym będzie wliczany do czasu pracy. Wynagrodzenie za taki dyżur będzie takie samo jak za pracę w godzinach nadliczbowych, a liczba dyżurów nie będzie ograniczana. Projekt zakłada również, że czas pracy osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej nie powinien przekraczać 48 godzin na tydzień. Do tego okresu będzie wliczany normalny czas pracy (przeciętnie 37 godzin 55 minut) i dyżur medyczny lub nadgodziny.

Nowelizacja dopuszcza jednak możliwość przekroczenia wskazanego limitu czasu pracy (48 godzin) przez lekarza lub innego pracownika medycznego zatrudnionego m.in. w szpitalu. Po tym czasie pracownik taki będzie mógł jednak pełnić wyłącznie dyżur medyczny. Wcześniej musi jednak wyrazić na to pisemną zgodę, a jego pracodawca będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji jego czasu pracy, którą będzie musiał udostępniać Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z nowelizacją zakład opieki zdrowotnej będzie mógł dobrowolnie wystąpić do tzw. Rady Akredytacyjnej o potwierdzenie standardów jakości udzielanych przez nią świadczeń zdrowotnych. Potwierdzenie takie wyda minister zdrowia na wniosek Rady. Będzie ono miało formę certyfikatu i zostanie wystawione po przeprowadzeniu procedury oceniającej. Za taką procedurę zapłaci zoz. Rząd szacuje, że dla małej przychodni będzie to koszt 3-4 tys. zł, a dla dużego szpitala około 30 tys. zł. Nowe przepisy umożliwią też wizytatorom wgląd do dokumentacji medycznej. Takim wizytatorem będzie: lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka lub położna. Rząd liczy, że poprawi się jakość świadczeń udzielanych przez ZOZ.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.

BARTOSZ MARCZUK

bartosz.marczuk@infor.pl