Dlaczego do tej pory banki omijały ten segment rynku?

- Przeprowadzaną analizę kredytową opierały one wyłącznie na franczyzobiorcy, nie uwzględniając jakości sieci franczyzowej jako całości i tym samym wartości wsparcia otrzymywanego od sieci przez franczyzobiorcę. Tymczasem franczyzobiorcy to w większości przypadków zupełnie nowe podmioty, tworzone właśnie na potrzeby prowadzenia punktu franczyzowego, w związku z czym same nie posiadają żadnej historii ani doświadczenia, ani też ustalonej pozycji rynkowej czy marki. Te właśnie elementy zapewnia im system franczyzowy, w ramach którego zamierzają działać.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać kredyt?

- Wszystkie warunki kredytowania, takie jak kwoty, terminy czy wkład własny, są ustalane podczas analizy sieci franczyzowej, która odbywa się przy aktywnej współpracy franczyzodawcy. Jest to proces jednorazowy, mający na celu określenie modeli finansowania dostępnych dla franczyzobiorców tej konkretnej sieci. Poszczególne modele obejmują szczegółową ofertę, tj. dostępne rodzaje finansowania, maksymalne kwoty i okresy, niezbędną dokumentację i zabezpieczenia, a także warunki cenowe.

Czy do uzyskania kredytu potrzebny jest wkład własny?

- Jest to czynnik indywidualny uzależniony od analizy danej sieci franczyzowej i dostępnego modelu finansowego dla danej grupy franczyzobiorców. Wkład własny może być różny nawet dla jednej sieci i wynikać np. z konkretnej fazy cyklu życia danego franczyzobiorcy w sieci czy też posiadania już kilku punktów franczyzowych. W związku z tym może się zdarzyć, że jeden model dla sieci X przewiduje finansowanie 100 proc. nakładów, a kolejny już wymaga wkładu własnego na pewnym poziomie. Szczegóły modeli finansowych dla danej sieci franczyzowej są ustalone przed rozpoczęciem współpracy z franczyzodawcą i w związku z tym franczyzobiorca wie, jaki model jest dla niego dostępny, a co za tym idzie, jakie warunki kredytu może otrzymać, w tym, jaki jest wymagany poziom wkładu własnego.

Na ile lat udzielana jest pożyczka?

- Jest to też uzależnione od ustaleń poczynionych wspólnie z franczyzodawcą. W związku z tym czas trwania kredytu dla poszczególnych sieci będzie się różnił. Generalna zasada, jaką stosujemy, jest taka, że kredyt nie może być dłuższy niż: umowa franczyzowa, okres amortyzacji finansowanej inwestycji lub wyposażenia, oraz nie dłuższy niż umowa najmu lub podnajmu miejsca, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

Co jest zabezpieczeniem kredytu?

- Rodzaj zabezpieczenia jest określany indywidualnie dla poszczególnych modeli finansowania konkretnej sieci franczyzowej. Zabezpieczenie dopasowujemy zawsze do specyfiki danej sieci. Często występujące zabezpieczenia to zastaw na towarze i/lub gwarancja odkupu takiego towaru przez producenta lub franczyzodawcę, który w sposób płynny może w razie potrzeby dane, np. wyposażenie sklepu, przenieść do nowego punktu. Zdarza się również, że takim zabezpieczeniem jest hipoteka przedstawiana przez franczyzobiorcę.

Z iloma sieciami Deutsche Bank PBC współpracuje? Czy zainteresowanie ze strony sieci jest coraz większe?

- Tak, zainteresowanie rośnie. Współpracujemy już m.in.: McDonald's, Dental Clinic, Kurcze Pieczone.