Sejm uchwalił właśnie jeden ze sztandarowych projektów ministerstwa – ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3, na którą czekali zarówno rodzice jak i samorządy. Czemu więc jej uchwalanie zajęło aż trzy lata?

Ustawa żłobkowa jest dużą ustawą systemową. Reguluje ona nie tylko kwestie żłobków, lecz także indywidualnej opieki nad dziećmi. Oferuje różne i elastyczne formy opieki nad małymi dziećmi, wprowadza zachęty dla pracodawców, którzy chcieliby założyć np. przyzakładowy żłobek.

Zależało nam na tym, aby napisać dobrę ustawę. Konsultowaliśmy ją więc bardzo starannie, nie tylko z pracodawcami i związkami zawodowymi, lecz także z organizacjami pozarządowymi, samorządami i żłobkami. To wszystko trwało, ale na szczęście jest już poza nami.

Ale czy nowe żłobki i kluby dziecięce będą powstawać, skoro samorządy nie mają na nie pieniędzy?

Opieka nad dziećmi do lat trzech jest i była zadaniem własnym gmin. Dotychczas było bardzo trudno gminom wywiązać się z tego obowiązku, ponieważ żłobki były zakładami opieki zdrowotnej. Musiały więc spełniać wymogi stawiane szpitalom. Obecna ustawa zmienia sytuację w sposób radykalny. Oprócz żłobków wprowadza instytucję klubu dziecięcego, dziennego opiekuna i nianię. Pod jej rządami gminom będzie łatwiej wywiązać się ze swojego zadania. Najbiedniejsze gminy dostaną dodatkowe wsparcie z budżetu w ramach programu „Maluch”.

Kiedy program zostanie ogłoszony?

Kancelaria prezydenta zapowiedziała, że ustawa będzie podpisana 23 lutego. W dniu opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw w życie wchodzi również program „Maluch”. Program już wisi na stronach ministerstwa. Każda gmina może się z nim zapoznać. Wzory wniosków będą dostępne na naszej stronie w momencie wejścia w życie ustawy. W tym roku na ten cel będzie przeznaczone 40 mln zł, a w 2012 r. 60 mln zł.

A jeżeli zainteresowanie gmin będzie duże, to czy w przyszłym roku możliwe będzie zwiększenie kwoty na realizację programu?

Oczywiście.

Kiedy będą gotowe rozporządzenia o warunkach sanitarnych i lokalowych, które muszą spełniać żłobki i kluby dziecięce oraz o szkoleniach dla opiekunów dziecięcych?

Rozporządzenia są już przygotowane, przeszły konsultacje resortowe i społeczne. Musimy jednak poczekać, aż ustawa będzie podpisana i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wtedy rozporządzenia podpiszę, a zaczną obowiązywać razem z ustawą po upływie miesiąca.

Ustawa umożliwia też opłacanie przez budżet składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla legalnie zatrudnionych niań. Ale czy wszyscy powinniśmy ponosić koszt zatrudniania prywatnych opiekunek?

Ustawa ma pomóc młodej matce, bo problem w powrocie na rynek pracy najczęściej dotyczy kobiet. Jest to nasz wspólny problem – rodzi się nas coraz mniej, a to oznacza np. problemy gospodarcze całego społeczeństwa w przyszłości. Dlatego państwo musi interweniować. Niania jest tylko jedną z form opieki proponowaną przez ustawę. To rodzice decydują o formie opieki nad swoim dzieckiem. Z punktu widzenia finansów publicznych dopłata do niani często może się okazać tańsza niż budowanie żłobka.