Czy oświatowe związki nie dostrzegają konieczności zmian w obowiązującej od 1982 roku ustawie?

W tym roku samorządom do tego skomplikowanego systemu dodano obowiązek wypłacania kolejnego dodatku uzupełniającego. Czy to przynosi korzyść nauczycielom?

Co jeszcze samorządom przeszkadza w Karcie?

W pełnej wersji artykułu poznasz odpowiedzi na powyższe pytania.