KATARZYNA BARTMAN

Jak dowiedzieliście się o brytyjskim programie zarządzania kadrami?

MARIA KUŚNIERZ

Podczas jednej z wizyt w naszym partnerskim mieście, Nottingham w Wielkiej Brytanii, koledzy z brytyjskiego urzędu opowiedzieli naszym urzędnikom o standardach obowiązujących w tamtejszych urzędach. Jednym z nich był program Investor in People, który powinna wdrożyć każda brytyjska placówka.

Na czym on polega?

Służy on do opracowywania przez poszczególne urzędy własnych rozwiązań dotyczących zarządzania kadrami. Opiera się na trzech zasadach: planowaniu, działaniu i ocenianiu. Planowanie polega na opracowaniu własnych strategii realizacji zadań, kierowaniu oraz rozwoju pracowników. Działanie skupia się głównie na motywowaniu, angażowaniu i zwiększaniu odpowiedzialności pracowników, a także ich nauce i rozwoju. Ocena służy zaś do pomiaru wyników tych działań, tak by urzędy na bieżąco mogły wprowadzać ulepszenia w zarządzaniu swoimi kadrami. Realizacja takiego schematu oraz wykazanie ciągłego doskonalenia to warunek utrzymania przez urząd certyfikatu. Niektóre urzędy, zaniedbując dobre praktyki, tracą uprawnienia do posługiwania się nim.

Dlaczego przystąpiliście do tego programu?

Dzięki temu programowi zaczęliśmy wyróżniać się na tle innych urzędów stylem kierowania i strategią rozwoju naszych ludzi. Brytyjskie urzędy objęte tym standardem śledzą na bieżąco, co dzieje się w biznesie, jakie są aktualne trendy, a następnie modyfikują i wdrażają te rozwiązania. To zmniejsza dystans pomiędzy pracodawcami publicznymi a prywatnymi.