Chcieliśmy ograniczyć zagrożenia w pracy i to spowodowało konieczność zmian. Niezbędne było wprowadzenie przepisów, które w sposób jednoznaczny nie tylko określają terminy badań kontrolnych i okresowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, lecz także umożliwiają przeprowadzenie dodatkowych badań. Funkcjonariusze pełniący służbę z bronią lub w kontakcie z osobami pozbawionymi wolności muszą przejść badania kontrolne nie rzadziej niż co trzy lata. Natomiast co dwa lata musi być sprawdzany stan zdrowia zbrojmistrza mającego codzienny kontakt z bronią lub amunicją i materiałami wybuchowymi. Trzeba wiedzieć, że nawet u osób zdrowych pod wpływem traumatycznych przeżyć może nastąpić pogorszenie stanu zdrowia. Aby nie dochodziło do takich sytuacji, pracodawca może skierować funkcjonariusza na dodatkowe badania. Może to nastąpić także wówczas, kiedy przełożony uzna zachowanie funkcjonariusza lub pracownika za niepokojące.

Pracownicy i funkcjonariusze mogą też wcześniej zgłosić się do lekarza medycyny pracy, jeśli zauważą u siebie niepokojące symptomy. Dlaczego?

Pracownicy czy funkcjonariusze powinni mieć możliwość sprawdzenia stanu zdrowia na koszt pracodawcy. Po wystąpieniu silnego stresu każda osoba powinna mieć możliwość zgłoszenia się do służby medycyny pracy w celu konsultacji, jeśli tylko zauważy u siebie niepokojące objawy. Dlatego, aby zwiększyć bezpieczeństwo w jednostkach, staramy się walczyć ze stereotypem, że wizyta u psychologa czy psychiatry oznacza zwolnienie ze służby. Aby zwiększyć bezpieczeństwo służby, wprowadzono też specjalne rozwiązania wewnętrzne. Dzięki nim funkcjonariusze mają możliwość zgłoszenia się do lekarza medycyny pracy oraz psychologa w sytuacjach, gdy zauważą u siebie niepokojące obawy.

Czy podobne rozwiązania powinny być wprowadzone także w innych służbach mundurowych, w których funkcjonariusze mają dostęp do broni lub są narażeni na stres?

Tak. To dobre rozwiązania zwiększające dbałość o zdrowie pracowników i funkcjonariuszy. Służba medycyny pracy jest włączona do systemu orzekania o niezdolności do służby, którą przeprowadzają komisje lekarskie podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.