● Czy środki z UE mogą pomóc placówkom ochrony zdrowia np. w rozwiązywaniu problemów finansowych?

- Tak. Środki pozyskane z EU są dużym wsparciem dla zakładów opieki zdrowotnej. Zwiększają m.in. jakość udzielanych usług. Wpływają też na poziom zatrudnienia kadry medycznej. To właśnie w dobie kryzysu należy szczególnie zwrócić uwagę na takie możliwości.

● Czy SP ZOZ, które zamierzają przekształcać się w spółki, może grozić odebranie przyznawanych im środków z UE?

- Jeżeli o środki występuje SP ZOZ, którego organem założycielskim jest samorząd, a następnie ulega on przekształceniu w spółkę, gdzie 100 proc. udziałów w dalszym ciągu należy do samorządu, to nie ma żadnej podstawy do tego, żeby środki uzyskane z UE były zwracane.

● A co w sytuacji, gdy do samorządu nie będzie należeć 100 proc. udziałów w spółce?

- To jest bardziej złożony problem. Sądzę, że sprawy takich placówek będą rozstrzygane indywidualnie.

● Z ilu środków funduszy europejskich mogą skorzystać placówki medyczne?

- Na lata 2007-2013 do wykorzystania tylko dla systemu ochrony zdrowia jest zarezerwowane 1,5 mld euro. Na tę kwotę składają się m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (411,7 mln euro), Kapitał Ludzki (105 mln euro), 16 regionalnych programów operacyjnych (720 mln euro), jak również szwajcarsko-polski program współpracy (35 mln CHF).

● Który program cieszy się największym zainteresowaniem?

- To zależy od potrzeb placówek medycznych. Każdy program określa inny cel, na co uzyskane środki mogą być wydatkowane. Na przykład Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pozwala na pozyskanie środków m.in. na ratownictwo medyczne. Dzięki niemu zakłady opieki zdrowotnej mogą ubiegać się o środki na zakup lub sfinansowanie już zakupionych ambulansów. Program ten pozwala również na uzyskanie pieniędzy na rozbudowę, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych i szpitalnych lądowisk dla helikopterów.

● Jak obecnie wygląda wykorzystanie tych środków?

- Pierwsza edycja konkursu dotyczącego zakupu karetek pogotowia już została zakończona. Na ten cel będzie przeznaczone 100 mln zł. Przewidujemy, że to pozwoli na zakup 250 ambulansów. Kolejne konkursy na zakup karetek są przewidziane na I kwartał 2010 r. i początek 2011 r. Łącznie dzięki tym trzem konkursom uda się zakupić 600 nowoczesnych ambulansów.

● A kiedy zakończona zostanie realizacja programu na rozbudowę lądowisk?

- Ten konkurs został ogłoszony we wrześniu 2008 r. Na jego realizację jest zarezerwowane 300 mln zł (w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego). Szacujemy, że pieniądze te trafią do 70 placówek. Kolejna edycja konkursu jest przewidziana na I kw. 2012 r.