• Fundacja Inkubator z Łodzi zakończyła rekrutację do projektu - Przedsiębiorcą możesz być także Ty. Jaka była grupa docelowa projektu i według jakich zasad została wyselekcjonowana?

- Z tym był duży problem. Chętnych było 544, a grupa docelowa, która w marcu rozpocznie szkolenia, liczy 35 osób. Pełną dotację w wysokości 40 tys. zł może otrzymać 25 beneficjentów. Do projektu - zgodnie z wymogami formalnymi - można było zakwalifikować tylko osoby niezarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie formularza kwalifikacyjnego. Drugim wymogiem formalnym był obszar: nasz projekt obejmował Łódź i powiat łódzki wschodni.

• A czy większe szanse na wsparcie mają na przykład starsze osoby?

- W dokumentach programowych Działania 6.2 PO KL jest wskazane kilka tzw. grup priorytetowych. Dodatkowe punkty otrzymywały osoby powyżej 50 roku życia, poniżej 25 lat, mieszkańcy gmin wiejsko-miejskich i wiejskich, długotrwale bezrobotni oraz osoby powracające po urlopach wychowawczych.

• Kim są przyszli przedsiębiorcy?

- Mamy wśród uczestników projektu 14 osób z grupy 50+ i cztery osoby z grupy poniżej 25 lat. W przypadku pozostałych kandydatów najważniejszy był pomysł na biznes. Wnioski nieprzemyślane odrzucaliśmy. Rzecz w tym, że to my odpowiadamy finansowo za trwałość tych przedsięwzięć przez 12 miesięcy. Dotację wypłaconą przedsiębiorcy, który nie utrzyma się na rynku przez rok, będziemy musieli zwrócić wojewódzkiemu urzędowi pracy. Będziemy starali się zabezpieczać przed takimi sytuacjami i poprosimy beneficjentów o weksle, bo w razie gdyby nie działali na rynku rok, muszą zwrócić nam dotację.

• Jakie nowe działalności powstaną po zakończeniu programu?

- Ponieważ punktowaliśmy spójność doświadczenia i wykształcenia, dość liczną grupę stanowią młodzi architekci i prawnicy, którzy pracowali w dużych prywatnych biurach czy kancelariach. Nabyli doświadczeń, rozpoznali rynek, teraz zamierzają uruchomić własną działalność. Natomiast wśród długotrwale bezrobotnych dość liczną grupę stanowią osoby, którzy chcą prowadzić handel na podłódzkich targowiskach.

• Na co można przeznaczyć dotację?

- Przede wszystkim na zakup środków trwałych. Dopuszcza się też wydatkowanie do 40 proc. dotacji a środki obrotowe. Jest również zapisane, że muszą to być wydatki niezbędne do prowadzenia działalności. Dlatego eliminowaliśmy już na wstępie projekty, gdzie wydatkami inwestycyjnymi były samochód i laptop. Uważamy, że samochód osobowy może stanowić koszt kwalifikowany projektu, jeśli jest absolutnie podstawowym narzędziem pracy (np. w przypadku taksówkarza czy instruktora nauki jazdy). Dopuszczaliśmy natomiast możliwość zakupu samochodów dostawczych.

• Czy od beneficjentów jest wymagany wkład własny.

- Nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego.

• Co się złoży na ofertę szkoleniową, którą oferujecie beneficjentom?

- Przewidujemy szkolenie w liczbie 48 godzin, które odbędzie się w ciągu ośmiu dni i obejmie takie bloki tematyczne, jak biznes, podatki, marketing, analiza finansowa. Beneficjentom zaoferujemy też różne typy doradztwa. Doradztwo grupowe to przede wszystkim pisanie biznesplanu na potrzeby wniosku o dofinansowanie. Jest to określony wzór z tabelami, które trzeba umieć w odpowiedni sposób wypełnić. Przewidujemy również doradztwo specjalistyczne. Zakładamy, że będzie ono potrzebne w drugim okresie projektu, gdy nasi beneficjenci rozpoczną już własną działalność.