© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Praca i ubezpieczenia 2016-08-24T13:58:27+02:00 Praca i ubezpieczenia http://praca.gazetaprawna.pl/rss.xml Pełnoletni wolą zostawać w pieczy zastępczej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969834,pelnoletni-wola-zostawac-w-pieczy-zastepczej.html 2016-08-24T07:35:00Z W 2015 r. wzrosła liczba osób, które zostają w rodzinach lub placówkach nawet po skończeniu 18 lat. Dzięki temu lepiej przygotowują się do samodzielnego życia.

]]>
Nowa jakość w domach pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969813,domy-pomocy-spolecznej-wyzsze-kwalifikacje-opiekunow.html 2016-08-24T07:21:00Z Pensjonariuszami będzie się zajmowało mniej osób niż dotychczas, za to będą one znacznie lepiej wykwalifikowane. Tak przynajmniej zakłada Ministerstwo Rodziny.

]]>
ZUS uruchamia nową stronę internetową. Ma być łatwa w obsłudze http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969746,zus-uruchamia-nowa-strone-internetowa-emerytury.html 2016-08-23T18:21:00Z Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia nową stronę internetową. Według rzecznika ZUS Wojciecha Andrusiewicza, będzie z niej łatwiej korzystać, bo jest czytelna i intuicyjna. O zmiany prosili klienci Zakładu - dodał.

]]>
Marczuk: Nie kontrolujemy rodziców, ale pieniądze z 500 plus nie mogą być marnotrawione http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969719,marczuk-nie-kontrolujemy-rodzicow-ale-pieniadze-z-500-plus-nie-moga-byc-marnotrawione.html 2016-08-23T16:05:00Z Rodzice najlepiej wiedzą, na co wydawać pieniądze z Programu "Rodzina 500 plus". Nie mamy ambicji, by ich kontrolować, ale pieniądze nie mogą być marnotrawione - mówi w rozmowie z PAP wiceminister rodziny Bartosz Marczuk.

]]>
Chory przedsiębiorca nie zawsze skorzysta z ulgi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969516,niepelnosprawny-przedsiebiorca-ulgowe-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne.html 2016-08-23T16:00:00Z Przedsiębiorca z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie zachowuje prawa do ulgowych składek na ubezpieczenie zdrowotne w czasie zwolnienia lekarskiego, bowiem uzyskuje dodatkowe przychody w postaci zasiłku chorobowego. Tak uznał ZUS, wydając indywidualną interpretację.

]]>
Pensje kobiet w Wielkiej Brytanii są o 18% niższe od pensji mężczyzn http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969653,pensje-kobiet-w-wielkiej-brytanii.html 2016-08-23T11:25:00Z Wynagrodzenia Brytyjek są średnio niemal o jedną piątą niższe od pensji wypłacanych na Wyspach mężczyznom donosi brytyjski Instytut Badań Podatkowych (Institute for Fiscal Studies), którego najnowszy raport omawia serwis Bloomberg. Różnica w płacach pogłębia się, gdy kobieta urodzi dziecko. Według danych Eurostatu w Polsce pensje kobiet są średnio o 8 proc. niższe.

]]>
500 zł na dziecko: Wymiana informacji z UE może wydłużyć rozpatrzenie wniosku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969507,500-zl-na-dziecko-rozpatrzenie-wniosku.html 2016-08-23T07:50:00Z Jeśli w przypadku ustalania, który kraj ma pierwszeństwo w wypłacie świadczeń na dzieci, konieczne jest pozyskanie danych z zagranicy, wydanie decyzji w takiej sprawie może się opóźnić.

]]>
SN: ZUS ma prawo sprawdzać, ale nie zawsze każdego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969503,kogo-moze-skontrolowac-zus-sn.html 2016-08-23T07:14:00Z Organ nie ma prawa wykraczać poza upoważnienia kontrolne , bo takie naruszenie powoduje, że decyzja zakładu staje się aktem nieistniejącym – uznał Sąd Najwyższy.

]]>
Spór o wojewódzkie rady dialogu społecznego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969514,wojewodzkie-rady-dialogu-spolecznego.html 2016-08-23T07:14:00Z Pracodawcy przeciwstawiają się propozycji, aby to wojewodowie, a nie marszałkowie województwa tworzyli i zapewniali funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego (WRDS). Ich zdaniem zmiana taka spowoduje marginalizację WRDS oraz zaprzepaszczenie dotychczasowych wysiłków samorządów podjętych w celu prowadzenia lokalnego dialogu społecznego. Krytyczne opinie w tej sprawie przedstawili Pracodawcy RP oraz Business Centre Club (BCC).

]]>
Kozłowska: Należy określić maksymalny czas pracy wszystkich lekarzy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969287,nalezy-okreslic-maksymalny-czas-pracy-wszystkich-lekarzy.html 2016-08-22T11:16:00Z Należy rozważyć prawne określenie maksymalnego czasu pracy lekarzy we wszystkich miejscach pracy, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych - uważa Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska.

]]>
Nieletnia matka otrzyma świadczenie rodzicielskie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969146,nieletnia-matka-otrzyma-swiadczenie-rodzicielskie.html 2016-08-22T08:52:00Z Moja 17-letnia córka, która uczy się w liceum, urodziła w kwietniu dziecko. W ośrodku pomocy społecznej otrzymałam informację, że jako osobie nieletniej nie przysługuje jej prawo do 1 tys. zł miesięcznie tzw. kosiniakowego. Natomiast ja musiałabym zostać opiekunem prawnym wnuka i zrezygnować z pracy, aby otrzymywać to świadczenie. Czy są to prawdziwe informacje i faktycznie moja córka nie jest uprawniona do tej formy wsparcia – pyta pani Magdalena.

]]>
500 plus: Nie będzie wyższego progu dochodowego dla dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969168,500-plus-wyzszy-prog-dochodowy-dla-niepelnosprawnych-dzieci.html 2016-08-22T07:24:00Z Resort rodziny odpiera zarzuty Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka, który uważa, że brak objęcia wyższym kryterium dochodowym przy ubieganiu się o wsparcie z programu 500+ dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności stanowi ich dyskryminację.

]]>
Centrala nie podzieli ulgi na PFRON między oddziały http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969198,ulgi-na-pfron-obnizki-we-wplatach-na-pfron.html 2016-08-22T07:14:00Z Pracodawcy mają wątpliwości jak należy prawidłowo korzystać z obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gdy przedsiębiorstwo ma samodzielne jednostki organizacyjne.

]]>
Resort pracy przeciw kontroli wideo lekarzy z ZUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969208,mrips-przeciw-nagrywaniu-wideo-lekarzy-zus.html 2016-08-22T07:14:00Z W gabinetach orzeczników zakładu nie będzie rejestrowania obrazu ani dźwięku przebiegu komisyjnego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. Resort pracy powiedział stanowcze „nie” zmianom, które zaproponował poseł Jacek Kurzypa z Prawa i Sprawiedliwości.

]]>
Będą nowe zasady asystowania policji pracownikom ośrodków pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969123,policja-bedzie-skuteczniej-chronic-pracownika-ops.html 2016-08-21T09:16:00Z Kierownik ośrodka pomocy społecznej powinien wystąpić o wsparcie policji dla pracownika socjalnego co najmniej trzy dni wcześniej od planowanej wizyty w terenie. W wyjątkowych sytuacjach będzie to można zrobić z pominięciem tego terminu. Takie zapisy znalazły się w przygotowanym przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej, we współpracy z Komendą Główną Policji, dokumencie "Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku".

]]>