© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Praca i ubezpieczenia 2016-07-27T19:12:04+02:00 Praca i ubezpieczenia http://praca.gazetaprawna.pl/rss.xml Komentarz do rozporządzenia o sposobie i trybie postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963133,komentarz-do-rozporzadzenia-o-sposobie-i-trybie-postepowania-w-sprawach-o-swiadczenie-wychowawcze.html 2016-07-27T09:45:00Z Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. poz. 214) stanowi akt wykonawczy do ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). Jest ono szczególnie ważne zarówno dla samorządów, jak i zainteresowanych obywateli, ponieważ zawiera wzory wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do wniosku. 

]]>
Opiekunowie zabezpieczeni po śmierci niepełnosprawnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963146,opiekunowie-zabezpieczeni-po-smierci-niepelnosprawnego.html 2016-07-27T07:41:00Z Osoby, które tracą wsparcie finansowe w związku ze śmiercią osoby, nad którą sprawowały opiekę, zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

]]>
Koniec bezterminowego ścigania przez ZUS i KRUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963093,koniec-bezterminowego-scigania-przez-zus-i-krus.html 2016-07-27T07:22:00Z We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na tej podstawie ZUS i KRUS nie będą mogły się już domagać od ubezpieczonych nienależnie pobranych świadczeń, jeśli od daty ostatniej wypłaty minie pięć lat. Ponadto projekt ustawy zakłada, że wszystkie postępowania wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją zostaną umorzone. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

]]>
Komornik nie zajmie świadczenia 500 plus. Prezydent podpisał ustawę http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963058,komornik-nie-zajmie-swiadczenia-500-plus.html 2016-07-26T18:44:00Z Świadczenie z programu 500 plus nie może wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie go też komornik; dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji będą specjalne subkonta - przewiduje ustawa, którą we wtorek podpisał prezydenta Andrzej Duda.

]]>
Rząd: 5 lat na decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń społecznych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963051,5-lat-na-decyzje-o-zwrocie-nienaleznie-pobranych-swiadczen-spolecznych.html 2016-07-26T17:53:00Z Rząd chce by decyzja zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego, nie mogła być wydana przez ZUS i KRUS później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia, za który pobrano nienależne świadczenie.

]]>
Rząd: Opiekunowie niepełnosprawnych będą zabezpieczeni po śmierci podopiecznych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963033,opiekunowie-niepelnosprawnych-zabezpieczeni-po-smierci-podopiecznych.html 2016-07-26T17:19:00Z Opiekunowie osób niepełnosprawnych, który po śmierci podopiecznych tracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne - zdecydował rząd.

]]>
Nauczyciel z firmą zapłaci tylko składkę zdrowotną http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/962845,nauczyciel-z-firma-zaplaci-tylko-na-zdrowie.html 2016-07-26T07:29:00Z Pedagog zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który dodatkowo prowadzi firmę, nie będzie musiał płacić składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku przesunięcia wypłaty pensji – uznał ZUS, wydając indywidualną interpretację.

]]>
Solidarność zadowolona z rządu PiS. "Zrealizowali postulaty pracownicze, zgłaszane przez związek przez ostatnich 8 lat" http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/962713,solidarnosc-zadowolona-z-rzadu-pis-zrealizowali-postulaty-pracownicze-zglaszane-przez-zwiazek-przez-ostatnich-8-lat.html 2016-07-25T15:30:00Z Szef Solidarności Piotr Duda ocenił, że rząd PiS prawie w stu procentach zrealizował główne postulaty pracownicze, zgłaszane przez ten związek przez ostatnich 8 lat. „S” chce jednak rozmawiać m.in. o wzroście płac w budżetówce i prawie do emerytury po 35 lub 40 latach pracy.

]]>
ZUS czy OFE? Okno transferowe otwarte do końca lipca http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/962448,do-konca-lipca-otwarte-okno-transferowe-ofe-zus.html 2016-07-24T10:53:00Z Do końca lipca można zdecydować, czy część naszej składki na ubezpieczenie społeczne trafi do Otwartych Funduszy Emerytalnych, czy będzie przekazywana w całości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 31 lipca zamyka się okno transferowe, czyli okres na podjęcie decyzji.

]]>
Jaki zasiłek dla przedsiębiorcy, który zrezygnował z etatu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/961718,jaki-zasilek-dla-przedsiebiorcy-ktory-zrezygnowal-z-etatu.html 2016-07-21T09:14:00Z PROBLEM: Do 30 czerwca 2016 r. byłem zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym czasie założyłem działalność gospodarczą (10 maja 2016 r.), z tytułu której podlegałem wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ze względu na zbieg z umową pracowniczą. Po rozwiązaniu umowy o pracę z tytułu działalności zgłosiłem się do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz dobrowolnego chorobowego od 1 lipca 2016 r. W tym czasie jednak zachorowałem i od 23 czerwca do 15 lipca byłem na zwolnieniu lekarskim. Za lipiec chcę zapłacić składki społeczne od kwoty 2700 zł, ale ustalonej proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniom w lipcu z racji działającej firmy. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy za lipiec, a jeśli tak, to od jakiej podstawy wymiaru zostanie obliczony?

]]>
Wyższe koszty w sprawach o ustalenie obowiązku ubezpieczenia w ZUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/961687,wyzsze-koszty-w-sprawach-o-ustalenie-obowiazku-ubezpieczenia-w-zus.html 2016-07-21T07:28:00Z Wysokość opłat dla radców prawnych w sprawach o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego należy ustalać według wartości przedmiotu sporu, a nie ryczałtowo – orzekł wczoraj Sąd Najwyższy.

]]>
Program 500+ nie dla podopiecznych domów dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/961336,program-500-nie-dla-podopiecznych-domow-dziecka.html 2016-07-20T07:31:00Z Małoletni, którzy zamiast do rodzin trafili do domów dziecka, nie mogą otrzymywać dodatku wychowawczego. Zdaniem Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, może to naruszać konstytucyjną zasadę równego traktowania. Tymczasem resort wyklucza zmiany w tym zakresie.

]]>
PFRON ściga przedsiębiorców. Efektem sporów mogą być lawinowe zwolnienia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/961330,pfron-sciga-przedsiebiorcow.html 2016-07-20T07:15:00Z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych domaga się od 177 firm zwrotu pieniędzy przeznaczonych na zatrudnienie osób z dysfunkcjami. Efektem sporów mogą być lawinowe zwolnienia.

]]>
Sejm: Od sierpnia 2017 r. nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/961267,nowe-legitymacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html 2016-07-19T20:29:00Z Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością - wynika z przyjętej we wtorek przez Sejm noweli ustawy o rehabilitacji. Ustawa zawiera też zmiany dot. Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

]]>
Kiedy pracownik dostanie świadczenie urlopowe http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/960964,kiedy-pracownik-dostanie-swiadczenie-urlopowe.html 2016-07-19T20:00:00Z Brak prawa do wystarczająco długiego urlopu wypoczynkowego uniemożliwia skorzystanie z finansowej pomocy pracodawcy. Dotyczy to wszystkich pracowników, z wyjątkiem nauczycieli.

]]>