© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o.INFOR BIZNES Sp. z o. o. tt Praca i ubezpieczenia2016-05-24T15:48:54+02:00Praca i ubezpieczeniahttp://praca.gazetaprawna.pl/rss.xmlMatki ruszyły po 1000 zł świadczenia rodzicielskiegohttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/946192,1000-zl-swiadczenie-rodzicielskie-matki-samorzady.html2016-05-24T07:38:00ZPonad 80 tys. osób, które nie mają prawa do zasiłku z ZUS, otrzymuje budżetowe wsparcie po urodzeniu dziecka. Wśród nich przeważają opiekunowie maluchów, które przyszły na świat jeszcze w 2015 r. Od początku roku wzrasta liczba matek, którym przyznane zostało świadczenie rodzicielskie. Z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu, który był pierwszym miesiącem obowiązywania nowej formy wsparcia, gminy wypłaciły 18,6 tys. świadczeń, natomiast w marcu było ich już 80,5 tys.

]]>
Zmiany w 500+ niewykluczone. Ale po przeglądziehttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/946173,przeglad-i-zmiany-w-500.html2016-05-24T07:14:00ZRząd ma rok na ocenę funkcjonowania przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego. Dopiero po tym okresie mogą zapaść decyzje co do możliwości przyznawania pieniędzy także na dzieci, które ukończyły 18 lat. O przyszłości rządowego programu 500 plus wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed mówił podczas spotkania w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

]]>
5 świadczeń, jakie może otrzymać opiekun osoby niepełnosprawnejhttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/945942,opiekun-niepelnosprawnego-swiadczenie-pielegnacyjne-specjalny-zasilek-opiekunczy.html2016-05-24T07:00:00ZZa rezygnację z pracy w celu zajmowania się niepełnosprawnym dzieckiem lub niedołężnym współmałżonkiem przysługuje między innymi świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

]]>
Kiedy nie przysługuje świadczenie rodzicielskiehttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/946032,kiedy-nie-przysluguje-swiadczenie-rodzicielskie.html2016-05-24T07:00:00ZWsparciem pieniężnym w wysokości 1000 zł powinny cieszyć się osoby, które poświęcając się wychowaniu dziecka nie mają żadnej podstawy do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

]]>
Te ustawy sejm przyjął 20 maja 2016http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/945846,te_ustawy_sejm_przyjal_20_maja_2016.html2016-05-23T07:18:20ZDalsza poprawa sytuacji na rynku pracy możliwa tylko przy stabilnym wzroście PKBhttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/945656,poprawa-sytuacji-na-rynku-pracy-a-stabilny-wzrost-pkb.html2016-05-22T08:00:00ZZ najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,8 proc. r/r. Polscy pracownicy w firmach zatrudniających powyżej 9 osób, mogą także cieszyć się z rosnących płac. W ubiegłym miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 4313,57 zł. Wyniki te potwierdzają bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Sprzyja temu okres wiosenny i prace sezonowe, które generują miejsca pracy. Jednak utrzymanie tej dobrej sytuacji będzie możliwe jedynie przy stabilnym wzroście PKB.

]]>
Utrata pracy przez złe przepisy? Pracownik ma prawo do odszkodowaniahttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/944983,utrata-pracy-odszkodowanie.html2016-05-19T17:00:00ZByły pracownik może żądać zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, jeśli utracił zatrudnienie przez niezgodne z konstytucją przepisy.

]]>
Będą zmiany w dodatkach mieszkaniowychhttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/944973,dodatki-mieszkaniowe-doplaty-do-czynszu-nieruchomosci.html2016-05-19T16:00:00ZZarządca nieruchomości nie pozna treści decyzji przyznającej osobie dopłatę do czynszu. Modyfikację przepisów w tym zakresie zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

]]>
NIK: ZUS miał prawo ścigać za niepłacenie składek firmy korzystające z outsourcinguhttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/945163,kontrola-nik-outsourcing-skladki-zus.html2016-05-19T13:50:00ZDGP dotarła do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczyła ona ściągalności i egzekucji składek na ubezpieczenie społeczne przez firmy zatrudniające pracowników w ramach umów outsourcingowych. Okazało się, że ZUS miał prawo kontrolować firmy uciekające od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne za swoich pracowników.

]]>
Składki za menedżera zależą od tego, na jakiej podstawie otrzymuje wynagrodzeniehttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/944658,skladki-za-menedzera-ubezpieczenia-spoleczne-zus.html2016-05-19T09:23:00ZOtrzymałem propozycję stanowiska menedżerskiego, które wiąże się z powołaniem do zarządu spółki. Do tej pory miałem umowę o pracę i zależy mi na tej formie zatrudnienia. Czy jako członek zarządu mogę otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków związanych z zarządzaniem spółką na takiej podstawie? Jakie obciążenia podatkowe i składkowe mogą mnie dotyczyć z tytułu pełnienia tej funkcji?

]]>
Spór o noclegi dla pracownika wciąż nierozstrzygniętyhttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/944659,noclegi-pracownikow.html2016-05-19T09:23:00ZZdaniem Trybunału Konstytucyjnego jeśli miały one związek z wykonywaniem pracy, to nie są przychodem i nie są oskładkowane. Ale Sąd Najwyższy zajmuje stanowisko przeciwne. Płatnicy zaś nadal nie wiedzą, co robić.

]]>
Komentarz do Rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r.http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/944661,rozporzadzenie-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-z-8-grudnia-2015-r.html2016-05-19T09:22:00ZKomentowane rozporządzenie, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., jest aktem wykonawczym do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372: dalej: ustawa zasiłkowa), który określa szczegółowo zakres informacji i dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków i ich wypłaty.

]]>
500 plus do kontroli: Urzędnicy sprawdzą, na co rodziny wydają pieniądzehttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/945015,500-plus-do-kontroli-urzednicy-sprawdza-na-co-rodziny-wydaja-pieniadze.html2016-05-19T08:04:00ZNajbardziej prześwietlane będą rodziny już objęte opieką socjalną. Pozostałe – jak deklaruje większość gmin – w wyjątkowych sytuacjach. Choć w praktyce wystarczy donos od sąsiada.

]]>
Dzienny opiekun bez standardów lokalowychhttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/945005,dzienny-opiekun-bez-standardow-lokalowych.html2016-05-19T07:37:00ZResort pracy nie planuje wprowadzenia dodatkowych wymogów dla miejsc, w których maluchami zajmują się dzienni opiekunowie. Jest to niezasadne ze względu na elastyczny charakter tej formy opieki.

]]>
O zasadności zwolnienia może przesądzić faktyczne oddelegowaniehttp://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/944995,oddelegowanie-pracownikow-zwolnienie-z-pracy.html2016-05-19T07:20:00ZCzy pracownik, który odmówił podpisania porozumienia stron dotyczącego oddelegowania, a faktycznie świadczył pracę w miejscu i na zasadach w nim określonych, może skutecznie kwestionować fakt oddelegowania? Czy może występować z roszczeniami, o których mowa w art. 45 k.p., jeżeli pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska, na które pracownik został oddelegowany, i jednocześnie wskazywał brak możliwości powierzenia innej pracy?

]]>