© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Praca i ubezpieczenia 2016-06-28T20:45:53+02:00 Praca i ubezpieczenia http://praca.gazetaprawna.pl/rss.xml SN: Holding nie może być pracodawcą http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955621,sn-holding-nie-moze-byc-pracodawca.html 2016-06-28T16:00:00Z Grupa kapitałowa czy holding nie mogą być uznane za pracodawcę, a zatrudnienie pracownika jednej spółki w innej z tej samej grupy kapitałowej na podstawie umowy-zlecenia nie oznacza automatycznie, że praca w innej spółce będzie wykonywana na rzecz pracodawcy. Tak orzekł ostatnio Sąd Najwyższy.

]]>
TK: Niekonstytucyjne przepisy o zasadach umieszczania w domach pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955822,niekonstytucyjne-przepisy-o-zasadach-umieszczania-w-domach-pomocy-spolecznej.html 2016-06-28T15:59:00Z Przepisy mówiące o zasadach umieszczania w domach pomocy społecznej (DPS) osób całkowicie ubezwłasnowolnionych są niezgodne z konstytucją - orzekł we wtorek, w składzie pięciu sędziów, Trybunał Konstytucyjny.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców - prezydent podpisał ustawę http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955784,swiadczenie-pielegnacyjne-dla-obojga-rodzicow-prezydent-podpisal-ustawe.html 2016-06-28T14:15:00Z Od 2017 r. oboje rodzice, którzy opiekują się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, będą mieć prawo do świadczeń - zakłada ustawa, którą podpisał prezydent. Teraz na jedną rodzinę przysługuje jedno świadczenie, nawet jeśli dzieci z niepełnosprawnością jest więcej.

]]>
Ministerstwo zbierze dane o seniorach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955407,ministerstwo-zbierze-dane-o-seniorach.html 2016-06-28T07:00:00Z Co roku do 15 sierpnia wszystkie podmioty działające na rzecz osób starszych będą musiały składać informacje dotyczące ich sytuacji. Pozwoli to MRPiPS na bieżące koordynowanie polityki senioralnej.

]]>
Przyznanie 500 zł nie oznacza odebrania innych zasiłków http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955194,przyznanie-500-zl-nie-oznacza-odebrania-innych-zasilkow.html 2016-06-27T09:48:00Z Świadczenie wychowawcze jest zwolnione z egzekucji komorniczej. Jego przyznanie nie może spowodować obniżenia alimentów.

]]>
Rafalska: Jedynie wnioski złożone do 1 lipca z wyrównaniem http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955292,rafalska-jedynie-wnioski-zlozone-do-1-lipca-z-wyrownaniem.html 2016-06-27T09:10:00Z Warto złożyć wniosek o 500 plus do 1 lipca, ponieważ otrzymamy wówczas świadczenie za kwiecień, maj i czerwiec. To ostatnia szansa, żeby świadczenie wypłacono z wyrównaniem - przypomina w rozmowie z PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

]]>
Piecza zastępcza: Nie będzie likwidacji centrów obsługujących placówki http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955176,piecza-zastepcza-nie-bedzie-likwidacji-centrow-obslugujacych-placowki.html 2016-06-27T07:33:00Z Posłowie chcą uchylić przepisy, które pozwalają na łączenie różnych jednostek organizacyjnych z pomocy społecznej oraz pieczy. Przywrócone zostaną regulacje pozwalające na zatrudnianie jednego dyrektora dla kilku domów dziecka.

]]>
ZUS: Przedsiębiorstwo nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne od noclegów http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955187,zus-firma-skladki-na-ubezpieczenie-spoleczne-od-noclegow.html 2016-06-27T07:17:00Z Firma nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń w naturze w postaci noclegów dla pracowników delegowanych do krajów UE. Tak uznał ZUS, odpowiadając na indywidualną interpretację.

]]>
Wiceszef MRPiPS o stawkach za zlecenia: 13 zł za godzinę to minimum, żeby przeżyć http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955082,szwed-13-zl-za-godzine-to-minimum-zeby-przezyc.html 2016-06-26T09:49:00Z 13 zł brutto to jest minimum, żeby przeżyć - przekonuje w rozmowie z PAP wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed. Zapowiada, że na kolejnym posiedzeniu Sejm przyjmie ustawę, która wprowadzi taką stawkę na umowę-zlecenie od 1 stycznia.

]]>
Chory nie otrzyma zasiłku po świadczeniu rehabilitacyjnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/953886,chory-nie-otrzyma-zasilku-po-swiadczeniu-rehabilitacyjnym.html 2016-06-25T17:00:00Z Nawet jeśli nie odzyskał zdolności do pracy, ZUS nie wypłaci mu już żadnych kwot z ubezpieczenia chorobowego. W takiej sytuacji może jedynie wystąpić o rentę.

]]>
Zatrudniony w systemie zmianowym może być ubezpieczony nawet po ustaniu stosunku pracy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/953891,zatrudniony-w-systemie-zmianowym-moze-byc-ubezpieczony-nawet-po-ustaniu-stosunku-pracy.html 2016-06-23T11:03:00Z Płatnik nie powinien od razu wyrejestrowywać go z ZUS, nawet jeśli angaż wygasł, ale obowiązki są jeszcze przez kilka godzin wykonywane. Taka zasada nie wynika jednak wprost z przepisów. W typowej sytuacji zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych nie nastręcza zbyt wielu trudności. Artykuł 13 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) jednoznacznie wskazuje, że pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do ustania tego stosunku.

]]>
Poradnia ubezpieczeniowa z 23 czerwca 2016 http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/953884,poradnia-ubezpieczeniowa-z-23-czerwca-2016.html 2016-06-23T11:03:00Z ● Czy uprawniony do wcześniejszej emerytury może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

● Kto decyduje, czy zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy

● Dlaczego nie można zadeklarować preferencyjnej podstawy składek za okres wsteczny

● W jaki sposób założenie firmy w trakcie pracy na etacie wpłynie na wysokość zasiłku

● Jak członek zarządu może udowodnić, że wniosek o upadłość spółki złożył we właściwym czasie

]]>
Zawieszenie firmy nie wydłuży prawa przedsiębiorcy do preferencyjnych składek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/953887,zawieszenie-firmy-nie-wydluzy-prawa-przedsiebiorcy-do-preferencyjnych-skladek.html 2016-06-23T11:03:00Z Niski ZUS można opłacać tylko przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od założenia działalności. Nie ma znaczenia, czy przez ten czas rzeczywiście była ona prowadzona. Przedsiębiorca, który rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej, ma prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki składek ZUS. Może je odprowadzać od podstawy wymiaru wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Uprawnienie to przysługuje w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

]]>
Motywowanie pracowników za pomocą instrumentów finansowych nie jest oskładkowane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/953890,motywowanie-pracownikow-za-pomoca-instrumentow-finansowych-nie-jest-oskladkowane.html 2016-06-23T11:03:00Z Uzyskane przez uprawnionych na ich podstawie sumy są wolne od obciążeń ZUS. Nie stanowią bowiem przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Sporą popularnością cieszą się programy motywacyjne, które mają na celu zachęcenie pracowników do podejmowania dodatkowych wysiłków, aby wyniki firmy były lepsze. Zawsze jednak, gdy pracodawca w jakikolwiek sposób wynagradza zatrudnionego, pojawia się pytanie, czy należy to uznać za przychód, który trzeba nie tylko opodatkować, lecz także odprowadzić od niego składki.

]]>
Mniejsze firmy nie będą musiały tworzyć funduszu socjalnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/954184,mniejsze-firmy-nie-beda-musialy-tworzyc-funduszu-socjalnego.html 2016-06-23T08:01:00Z Z 20 do 50 ma wzrosnąć wskaźnik pracowników, który będzie obligował pracodawcę do finansowego wspierania zatrudnionych. Ta propozycja różni partnerów społecznych. Przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego pakiet ułatwień dla małych przedsiębiorców przewiduje nie tylko zwolnienie ich z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i pracy.

]]>