Czy gmina przyzna dodatek do zasiłku rodzinnego

Matka wychowuje dwoje dzieci w wieku 8 i 12 lat. W ubiegłym miesiącu zmarł ich ojciec. Czy wdowie, która otrzymuje na nie zasiłek rodzinny, będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie?

Czy opiekun otrzyma świadczenie na każde dziecko

Rodzic, który wychowuje troje dzieci, składa w gminie wniosek o zasiłek oraz dodatek do niego z tytułu samotnego rodzicielstwa. Czy na każde z nich otrzyma dodatek?

Czy będzie pomoc, gdy sąd ustalił alimenty

Samotny rodzic składa w gminie wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko. Drugi z rodziców dziecka mimo zasądzenia przez sąd pół roku temu alimentów nie płaci ich. Zobowiązań nie egzekwuje też komornik, ponieważ dłużnik wyjechał za granicę. Czy taka osoba może otrzymać dodatek z powodu samotnego wychowywania dziecka?

Czy opiekun musi wystąpić do sądu o alimenty

Matka, która wychowuje dziecko, ubiega się w gminie o świadczenia rodzinne. Chce też otrzymywać dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa. Ojciec dziecka jest znany, ale matka nie wpisała go do składu rodziny. Twierdzi, że nie płaci on żadnych pieniędzy na utrzymanie dziecka, ale nie wystąpiła do sądu o ustalenie alimentów. Czy gmina może w takiej sytuacji przyznać jej dodatek do zasiłku?

Czy do wniosku potrzebne są dokumenty

Osoba wychowująca dziecko bez drugiego z rodziców chce złożyć w gminie wniosek o zasiłek i dodatki, w tym ten z tytułu samotnego rodzicielstwa. Czy musi do niego dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie ustawowych warunków samotnej opieki nad dzieckiem?

Czy wyższy dochód może pozbawić rodzica dodatku

Gmina przyznała ojcu wychowującemu pięcioletnie dziecko zasiłek oraz dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa. Do tej pory był on bezrobotny, ale od 1 lipca zacznie pracować. Czy uzyskiwanie dochodu z tytułu zatrudnienia może spowodować, że przestaną mu przysługiwać świadczenia na dziecko?

Czy małżeństwo powoduje utratę dodatku

Samotna matka, która wychowuje dwoje dzieci wychodzi za mąż. Ojciec pierwszego z nich jest nieznany, a rodzicem drugiego jest mężczyzna, z którym zawiera związek małżeński. Czy gmina przyzna jej dodatek na starsze z dzieci?

Czy gmina przeprowadzi wywiad

Osoba wychowująca dwoje dzieci chce otrzymywać na nie zasiłek oraz dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa. Gmina ma jednak wątpliwości co do spełniania przesłanek jego przyznania. Czy może sprawdzić sytuację rodzica?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na jakie świadczenia na dzieci może liczyć samotny rodzic

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.