Taka placówka, prowadzona najczęściej przez samorząd lub organizację pozarządową, ma obowiązek zapewniać swoim mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie standardów wymaganych przez odpowiednie przepisy. Za ich świadczenie od mieszkańców pobierana jest opłata, której wysokość ustala indywidualnie każdy podmiot prowadzący DPS.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i na jakich zasadach otrzyma miejsce w domu pomocy społecznej
W pełnej wersji artykułu:
- Gdzie złożyć wniosek
- Jakie dokumenty trzeba zgromadzić
- Kto podejmuje decyzję
- Ile wynoszą opłaty
- Jakie obowiązki leżą po stronie DPS