Szkoły podstawowe mają szansę pozyskać unijne dofinansowanie na dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I – III, rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania, jak również pomagające im pokonywać trudności w uczeniu się. Unijną pomocą można objąć także sześciolatków podejmujących naukę w szkole. Warunkiem uzyskania unijnych środków jest stworzenie projektu na podstawie rzeczywistych i zdiagnozowanych potrzeb uczniów. Unijne środki są przekazane szkołom w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Jest on realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak napisać wniosek

Jak uzyskać pomoc na gimnastykę i logopedę

Jak uzyskać pomoc na sprzęt i pomoce dydaktyczne

Jaki jest tryb przyznania środków

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak za pieniądze z UE zorganizować dodatkowe zajęcia w szkole.