Pracownikowi przysługują szczególne uprawnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (np. zwolnienia z pracy na udział w obowiązkowych zajęciach) tylko wówczas, jeśli to pracodawca skieruje go na szkolenie lub zgodzi się na to. Pracodawca decyduje o tym poprzez zawarcie umowy szkoleniowej z pracownikiem. Jeśli to firma skierowała podwładnego na szkolenie (lub zgodziła się na to), to ma on prawo do sześciu dni urlopu szkoleniowego, jeśli przystępuje do trzech rodzajów egzaminów: eksternistycznego, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Pierwsze z wymienionych egzaminów zdają osoby, które ukończyły 18 lat, ale nie uczą się w żadnej szkole. (samodzielnie przygotowują się do nich). Przystępując do nich można uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego.

Z kolei egzamin maturalny umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po ukończeniu np. liceum. Natomiast egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdaje się w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po ukończeniu m.in. zasadniczej szkoły zawodowej, czteroletniego technikum oraz trzyletniego technikum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Do odpłatnych dni wolnych nie ma prawa pracownik w trakcie sesji na studiach. Pracujący studenci mogą natomiast skorzystać z 21 dni urlopu szkoleniowego, ale dopiero na ostatnim roku studiów. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej urlop w takim wymiarze przysługuje bez względu na rodzaj studiów, które podjął podwładny. Wolne przysługuje zatem na ostatnim roku studiów zarówno licencjackich i magisterskich, jak i podyplomowych.