1 Wyjedź do zagranicznego liceum

Polska od roku szkolnego 2011/2012 będzie uczestniczyła w unijnym programie „Wyjazdy indywidualne uczniów”. Wyjazdy są organizowane przez szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W przyszłym roku szkolnym będzie można pojechać do Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Liechtensteinu, Luksemburga, Łotwy, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Włoch. Rodzic, który chce wysłać dziecko do szkoły za granicę, musi sprawdzić, czy szkoła, do której ono uczęszcza, uczestniczy w programie. Jeżeli się na to zdecyduje, musi złożyć w szkole odpowiedni wniosek. Uczniowie, którzy będą zgłoszeni do wyjazdu, muszą mieć co najmniej 14 lat w dniu wyjazdu i uczęszczać do szkoły w pełnym wymiarze. Wyjazd może trwać od trzech do 10 miesięcy. Już teraz szkoła musi wskazać rodzinę, której dziecko będzie przebywało w trakcie nauki za granicą. Uczeń przed wyjazdem musi wziąć udział w szkoleniu, które przygotuje go do pobytu tam. Aby ułatwić integrację oraz zapewnić dobre warunki pobytu ucznia, szkoła przyjmująca musi wyznaczyć mentora (pracownika szkoły goszczącej), który będzie doradzał uczniowi i wspierał go podczas pobytu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na bezpłatne kursy językowe i naukę za granicą.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz PIĘĆ pozostałych porad.