1 Samorząd może przekazać szkołę osobom fizycznym lub prawnym

Przekazanie szkoły stowarzyszeniom rodziców następuje na podstawie uchwały rady gminu lub powiatu. Może tego dokonać w dwojaki sposób. Rada podejmuje uchwałę o przekazaniu szkoły, która następnie jest przekazywana kuratorowi oświaty. Ten wyraża swoją opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Kurator opiniuje jedynie możliwość przekazania szkoły osobie fizycznej lub prawnej. Jeśli opinia będzie pozytywna, gmina może podpisać umowę o przekazanie z uprawnionym podmiotem. Natomiast nie ma on wymogu opiniowania samej umowy w sprawie przekazania. Drugim sposobem jest doręczenie przez wójta do kuratorium projektu uchwały o przekazaniu szkoły. Ten opiniuje projekt w tym samym terminie (14 dni). Po uzyskaniu pozytywnej opinii uchwała może zostać podjęta przez radę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie odszkodowanie dostanie dyskryminowany pracownik. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- W którym momencie można przekazać szkołę rodzicom
- Kogo musi powiadomić gmina
- Kto decyduje o zatrudnieniu w szkole