1 Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym do alimentów, pod warunkiem że ich egzekucja jest bezskuteczna przez dwa miesiące, a członkowie rodziny osiągają dochody nieprzekraczające kryterium dochodowego. Wynosi ono 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Gmina, podliczając dochody rodziny, uwzględnia te osiągane przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym rozpoczyna się tzw. okres świadczeniowy (trwa on od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego). Na przykład, gdy rodzic ubiega się o świadczenia na rozpoczęty właśnie okres świadczeniowy, gmina, ustalając dochód rodziny, bierze pod uwagę dochody osiągnięte w 2009 r. Jednak w związku z tym, że między rokiem bazowym a momentem składania wniosku sytuacja rodziny mogła się zmienić, np. rodzic mógł stracić pracę, gmina uwzględni to, stosując procedurę dochodu utraconego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dostać alimenty z gminy po utracie pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 Dowiedz się, czy gmina zastosuje procedurę dochodu utraconego
3 Zbierz dokumenty potrzebne do ustalenia prawa do świadczeń
4 Złóż wniosek o przyznanie wsparcia w gminie zamieszkania