Czy rodzic decyduje o wolnych dniach

Większość rodziców chce, aby dodatkowe dni wolne przypadały dla uczniów po nowym roku kalendarzowym. Czy rodzice mają wpływ na ustalenie przez dyrektora dni wolnych od zajęć?

Czy rodzic może żądać szafek w szkole

Matka pierwszoklasisty usłyszała od wychowawcy klasy, że muszą sami sfinansować zakup szafek dla uczniów, bo szkoły na to nie stać. Dzięki temu dzieci mogą uniknąć noszenia ciężkich tornistrów. Czy szkoła w takim przypadku ma obowiązek przechowywania książek pierwszoklasistów?

Czy rodzic decyduje o rodzaju klasy

Rodzic zwrócił się do dyrektora szkoły o nieumieszczanie jego siedmioletniego syna w jednej klasie z sześciolatkami. Wskazał, że jego dziecko nie ma możliwości prawidłowego rozwoju. Czy rodzic może wymusić na dyrektorze tworzenie oddziałów niemieszanych?

Czy można w trakcie roku zapisać dziecko

Rodzic chce przenieść sześciolatka z przedszkola do szkoły. Okazało się, że w przedszkolu się nudzi, bo nie może czytać i pisać. Nowa podstawa programowa przewiduje to dopiero w pierwszej kasie szkoły podstawowej. Czy rodzic może jeszcze w październiku zdecydować się na zapisanie dziecka do pierwszej klasy?

Czy rodzice mogą żądać dowozu dzieci

Kilka rodzin mieszka w miejscowości oddalonej o 6 kilometrów od najbliższej szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. Czy mogą oni wymagać od gminy, aby ta zorganizowała bezpłatny transport dzieci do szkoły?

Czy dyrektor może żądać świadectwa

Dyrektor szkoły, zanim zdecydował się na przyjęcie dziecka do szkoły, domagał się od rodzica przedstawienia informacji z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole. Na jej podstawie chciał stwierdzić, z czym dziecko miało problemy w przedszkolu. Czy rodzic musi przekazać dyrektorowi cenzurkę?

Czy rodzice mogą pokierować szkołą

Gmina zdecydowała się na całkowitą likwidację szkoły podstawowej, ponieważ jest w niej zbyt mało uczniów. Łącznie dzieci uczących się jest 50. W zamian uczniowie będą dowożeni przez gminę do innej większej, ale oddalonej szkoły. Rodzice chcieliby jednak jakość zaradzić i utrzymać dotychczasową placówkę. Czy rodzice mogą utworzyć stowarzyszenie i przejąć od gminy likwidowaną szkołę?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa mają rodzice ucznia.