Na jak długo pierwsza umowa z pracownikiem samorządu

W przypadku pracowników samorządowych wójt, zanim zatrudni na stałe nową osobę, ma możliwość sprawdzenia jej zaangażowania w pracy. Z osobą po raz pierwszy podejmującą pracę w samorządzie na stanowisku urzędniczym nie można podpisać umowy o pracę na dłuższy okres niż pół roku. W tym czasie powinna ona też odbyć tzw. służbę przygotowawczą, która jest zakończona egzaminem. Decyzję w sprawie skierowania do służby przygotowawczej i jej zakresu podejmuje kierownik jednostki, w której pracownik jest zatrudniony. Uwzględnia przy tym poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska oraz na podstawie opinii osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto musi w urzędzie przystąpić do służby przygotowawczej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kto może zostać zwolniony z odbycia służby przygotowawczej
- Jak długo powinna trwać służba przygotowawcza urzędnika
- W jakich urzędach konieczne jest odbycie służby przygotowawczej