Czy trzeba poinformować firmę o służbie

Armia organizuje kilka razy w ciągu roku tzw. służbę przygotowawczą dla osób, które wcześniej nie służyły w armii. Pracownik chce wziąć w niej udział. Czy musi powiadomić o tym pracodawcę?

Czy firma może zwolnić pracownika

Pracownik powiadomił pracodawcę, że otrzymał kartę powołania do odbycia służby przygotowawczej. Argumentował, że chce po jej zakończeniu wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych. Szef jednak nie chciał się na to zgodzić i wypowiedział mu umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę wskazał m.in. brak dyspozycyjności. Czy pracodawca może zwolnić pracownika, gdy ten zamierza wstąpić do służby przygotowawczej?

Czy za przygotowanie zapłaci wojsko

Pracownik jest zatrudniony w firmie i zamierza wstąpić do służby przygotowawczej w armii, a w przyszłości chce wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych. Czy przebywając na szkoleniu w wojsku, otrzyma od armii uposażenie?

Czy po wojsku można wrócić do firmy

Od 4 października pracownik jest w służbie przygotowawczej. Na ten czas otrzymał bezpłatny urlop w firmie. Jego szef powiedział, że po służbie nie ma po co wracać do pracy. Czy po powrocie do firmy pracodawca powinien zagwarantować mu dotychczasowej stanowisko?

Czy pracownik może należeć do NSR

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę. Trzy lata wcześniej odbywał zasadniczą służbę wojskową. Po jej zakończeniu został przeniesiony do rezerwy i otrzymał stopień starszego szeregowego. Czy osoba pracująca i z doświadczeniem wojskowym może się ubiegać o wstąpienie do NSR?

Czy osoba należąca do NSR można stracić pracę

Pracownik jest zatrudniony w prywatnej firmie i chciałby wstąpić do NSR. Jego stanowisko jest jednak bardzo ważne i wymaga dużej dyspozycyjności. Z drugiej strony jako były żołnierz chciałby służyć w armii. Obawia się jednak, że firma może go zwolnić, gdy otrzyma informację od dowódcy, że jest żołnierzem NSR. Czy informując pracodawcę o wstąpieniu do NSR, powinien liczyć się ze zwolnieniem z pracy?

Czy pracujacy żołnierz otrzyma uposażenie

Pracownik jest byłym żołnierzem zawodowym. Obecnie zarabia 4 tys. zł. Po wstąpieniu do NSR nie chciałby otrzymywać niższego uposażenia niż obecnie. Chciałby też mieć możliwość zdobywania kolejnych stopni wojskowych i innych korzyści z tytułu przynależności do NSR. Czy otrzyma co miesiąc od wojska uposażenie za bycie żołnierzem NSR?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pracownik może wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.