1 Sprawdź, jakie warunki trzeba spełniać, aby znaleźć miejsce w DPS

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można jej zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W zależności od wskazań osoba niesamodzielna może być umieszczona w określonym typie DPS, np. dla osób przewlekle chorych, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Osoba ta powinna trafić do DPS położonego najbliżej miejsca zamieszkania. Jeżeli w takim DPS nie ma wolnych miejsc lub czas oczekiwania przekracza 3 miesiące, to osoba może dalej czekać lub na swój wniosek może być skierowana do innego DPS.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania

- Dowiedz się, kto będzie ponosił koszty umieszczenia w DPS

- Zbierz wszystkie dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej.