Podstawową cechą tego wypowiedzenia jest chęć pracodawcy do zmiany obowiązujących warunków pracy i płacy, nie zaś definitywne rozwiązanie umowy o pracę. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W uchwale 7 sędziów z 28 kwietnia 1994 r. (sygn. akt. I PZP 52/93) SN stwierdził, że nie jest dopuszczalna – przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego – zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony. Z art. 42 par. 1 k.p. wynika możliwość wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, nie zaś rodzaju zawartej umowy o pracę. Niewątpliwie zaś umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony i umowa o pracę zawarta na czas określony to dwa rodzaje umów o pracę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można zmienić warunki pracy i płacy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej porad:

- Nawet błędne wypowiedzenie zmieniające może być skuteczne
- Powrót na dawne stanowisko w wyniku wypowiedzenia zmieniającego
- Pracodawca musi rozważyć, czy zmiana rzeczywiście dotyczy umowy o pracę
- Czasowe powierzenie innych obowiązków nie na dłużej niż 3 miesiące