Czy mogę stracić status za niestawienie się

Otrzymałem z urzędu pracy pisemne wezwanie, żebym w konkretnym dniu o wyznaczonej godzinie stawił się na rozmowę z doradcą zawodowym. Nie poszedłem do urzędu. Czy za niestawiennictwo urząd wykreśli mnie z rejestru bezrobotnych?

Czy muszę wziąć udział w szkoleniu

Doradca zawodowy zaproponował mi, żebym wziął udział w szkoleniu o tym, jak zaprezentować się w czasie rozmowy z przyszłym pracodawcą i jak napisać dobry życiorys. Odmówiłem, za co urząd pozbawił mnie statusu bezrobotnego. Czy mógł tak postąpić?

Czy praktykant może zarabiać

Niestety po zakończeniu studiów nie mogłem znaleźć pracy i dlatego zarejestrowałem się jako bezrobotny. Urząd nie przyznał mi zasiłku. Nie ma dla mniej żadnej oferty pracy czy propozycji stażu, dlatego sam znalazłem firmę, która przyjmie mnie na praktykę absolwencką i zapłaci mi wynagrodzenie odpowiadające płacy minimalnej (1317 zł). Czy mogę zarabiać na praktyce i być bezrobotnym?

Czy ponownie muszę się zarejestrować

Przeprowadziłem się z Warszawy do Skierniewic. W urzędzie warszawskim byłem zarejestrowany jako bezrobotny. Do urzędu skierniewickiego zgłosiłem się po sześciu tygodniach od dnia, kiedy zameldowałem się w tym mieście. Urzędnik nie zarejestrował mnie, twierdząc, że utraciłem status bezrobotnego. Czy miał rację?

Czy grozi wykreślenie za długie chorowanie

Już od trzech miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim. W czasie choroby przesyłałem do urzędu zwolnienia lekarskie. Czy jeśli jeszcze dłużej będę na zwolnieniu, to stracę status bezrobotnego?

Czy emeryt straci status bezrobotnego

Jestem bezrobotny i nabyłem prawo do emerytury. Sam poinformowałam o tym pisemnie urząd pracy. Byłem zaskoczony, kiedy po dwóch tygodniach ze skrzynki pocztowej wyjąłem list polecony od dyrektora urzędu, w którym informował mnie, że straciłem status bezrobotnego, bo ZUS przyznał mi prawo do emerytury. Czy dyrektor postąpił zgodnie z prawem?

Czy za umowę o dzieło traci się status

W czasie, kiedy pobierałem zasiłek dla bezrobotnych, przepracowałem siedem dni na umowę o dzieło i z tego powodu urząd wykreślił mnie z rejestru bezrobotnych. Czy jest to możliwe i legalne?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak nie dopuścić do utraty statusu bezrobotnego w urzędzie pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.