Czy istotny jest okres ubezpieczenia

Od trzech miesięcy prowadzę działalność gospodarczą. Jestem zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Z końcem tego miesiąca muszę zaprzestać wykonywania działalności. Czy fakt, że przez tak krótki okres byłem zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wyklucza samodzielne opłacanie za siebie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Nie.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie określa, jak długo trzeba podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, aby po ustaniu tytułu mieć prawo do ich kontynuowania. Teoretycznie może to być nawet jeden dzień. Nie ma również ograniczeń co do okresu kontynuowania tych ubezpieczeń. Można samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez kilka dni albo kilka lat.

Podstawa prawna

● Art. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy jest termin na złożenie wniosku
  • Czy zawieszający firmę może płacić składki
  • Czy opłacanie składek wydłuży staż emerytalny
  • Czy jest minimalna podstawa wymiaru składek
  • Czy konieczny jest brak tytułu do ubezpieczeń