Prawidłowe ustalenie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na początku roku składkowego jest bardzo istotne. Stopa ta obowiązuje bowiem w takiej samej wysokości przez cały rok składkowy. Stosowana jest do wyliczania należnych składek za wszystkich zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, bez względu na tytuł tego ubezpieczenia, m.in. za pracowników, zleceniobiorców.

Podkreślić trzeba, że rok składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Zatem obecny trwa od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

W rozpoczynającym się roku składkowym zasady dotyczące ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są takie samie jak w ubiegłym. Od 1 kwietnia zmianie ulegają natomiast niektóre stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności oraz indywidualny wskaźnik korygujący.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.