Prowadzimy prężną firmę, w której pracuje mieszany zespół. Ostatnio mówi się dużo o szerszych uprawnieniach dla rodziców. Czy prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma także przysługiwać ojcu - pyta pan Jan z Mrągowa.

Tak. W przyszłości dodatkowy urlop macierzyński ma także przysługiwać pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko.

To nowe rozwiązanie będzie można stosować w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy z części urlopu macierzyńskiego zrezygnuje matka. Może to ona uczynić po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas niewykorzystany urlop udzielany jest ojcu wychowującemu dziecko. Ojciec korzystający z takiego urlopu będzie mógł także złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu dodatkowego. Z tego urlopu ojciec dziecka będzie mógł skorzystać także w razie wykorzystania podstawowego urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. Wtedy będzie on musiał wskazać we wniosku termin zakończenia przez nią urlopu. Pracownik - tak jak matka dziecka - będzie w trakcie tego urlopu chroniony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Będzie też mógł skorzystać z możliwości łączenia urlopu z zatrudnieniem u dotychczasowego pracodawcy. Dodatkowy urlop macierzyński ma jednak przysługiwać dopiero od 1 stycznia 2010 r.

Poza tym nowelizacja kodeksu pracy przyznaje ojcu wychowującemu dziecko prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Z tego urlopu pracownik będzie mógł skorzystać w okresie nie dłuższym niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Wniosek o ten urlop złożony na piśmie w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem będzie dla pracodawcy wiążący.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.