Jednocześnie stawia placówkom wymagania dotyczące specjalistów i sprzętu, których za takie pieniądze nie mogą wypełnić. Hospicja, które z braku pieniędzy zmuszane są każdego miesiąca walczyć o przetrwanie, ratują się, szukając pieniędzy u sponsorów i wśród społeczeństwa. A ono finansuje już przecież opiekę, płacąc składkę zdrowotną. Fundusz nie powinien oszczędzać na opiece nad osobami, które chcą w godnych warunkach przeżyć swoje ostatnie dni.