Od momentu przyjęcia uchwały w sprawie programu najwięcej wątpliwości wzbudza kwestia finansowa. Informacja o tym, ile środków będzie przeznaczonych na ten cel zmieniała się bowiem już kilkakrotnie. Trudno również przewidzieć, na ile zapewnienia minister zdrowia, że środków na pewno wystarczy dla wszystkich chętnych, przekonuje i zachęca samorządowców do przekształcania szpitali w spółki. Wydaje się, że jak na razie podchodzą oni do nich z pewną rezerwą. Warto więc może rozwiać te wątpliwości i wykonać pracę u podstaw. Im częściej bowiem samorządowcom, ale także dyrektorom szpitali, ich pracownikom i samym pacjentom będą przekazywane rzetelne informację o realnym przebiegu rządowego programu, tym większa szansa na jego powodzenie.