Zasiłki i świadczenia

22 marca 2017 r.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym w gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.

Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego: ZUS może skontrolować rodzinę22 marca 2017 r.

Sprawa dotyczyła kobiety, której ZUS odmówił prawa do zasiłku opiekuńczego. Kobieta ubiegała się o świadczenie w związku z tym, że jej matka z przyczyn zdrowotnych nie mogła sprawować opieki nad swoim mężem. ZUS uznał, że kobieta powinna udokumentować niedyspozycję matki. Tymczasem powódka nie przedłożyła żadnego zaświadczenia lekarskiego czy innego dokumentu potwierdzającego rzeczywistą niemożliwość sprawowania opieki matki nad ojcem wnioskodawczyni.

23 lutego 2017 r.

Maksymalną część należności podlegającą potrąceniu (kwotę graniczną) ustala się od kwoty brutto zasiłku, czyli przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca23 lutego 2017 r.

PROBLEM: Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 25 stycznia do 5 marca. Początkowo wypłacane jest mu wynagrodzenie chorobowe (za styczeń i 26 dni lutego), a na przełomie lutego i marca przysługuje mu zasiłek chorobowy (za 2 dni lutego i 5 dni marca). Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3451,60 zł i stanowi ją – po odliczeniu 13,71 proc. – pensja zasadnicza 4000 zł brutto. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia, jeżeli należności za luty i marzec zostaną wypłacone 10 marca?

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama