Zasiłki i świadczenia

8 czerwca 2017 r.

Przed wyjazdem za granicę warto pracować rok w Polsce

Przed wyjazdem za granicę warto popracować chociaż rok8 czerwca 2017 r.

Jedną z zasad związanych ze swobodą przepływu osób w Unii Europejskiej jest to, aby posiadanie stażu ubezpieczeniowego w kilku różnych państwach nie wpływało w przyszłości negatywnie na prawo do świadczeń. Ma to zapewnić m.in. ogólna reguła sumowania okresów ubezpieczeniowych uzyskanych w innych krajach przez tę instytucję zabezpieczenia społecznego (w przypadku Polski – ZUS), do której akurat został złożony wniosek o świadczenie.

6 czerwca 2017 r.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Rząd uszczelnia 500 plus od 2018 roku: Zmiany dla osób samotnie wychowywujących dziecko6 czerwca 2017 r.

Rząd przyjął we wtorek projekt likwidujący "nieliczne, ale jednak niepożądane" zjawiska dotyczące programu "Rodzina 500 plus" - poinformowało CIR. Doprecyzowane zostaną m.in. przepisy dot. przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka.Rząd uszczelnia 500 plus od 2018 roku: Zmiany dla osób samotnie wychowujących dziecko

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama