Zasiłki i świadczenia

3 marca 2018 r.

Sąd ubezpieczeń społecznych nie może rozpatrywać roszczenia, które wcześniej nie zostało zgłoszone do ZUS.

Wniosek o odsetki najpierw musi rozpatrzyć ZUS3 marca 2018 r.

Uległem wypadkowi przy pracy i ZUS przyznał mi jednorazowe odszkodowanie. Moim zdaniem jest o wiele za niskie, bo lekarz orzecznik ustalił zbyt niski uszczerbek na zdrowiu. Zamierzam więc złożyć odwołanie od decyzji ZUS w tej sprawie. Oprócz zwiększenia odszkodowania chcę w odwołaniu do sądu wnosić o odsetki od różnicy. Czy mogę zgłosić taki dodatkowy wniosek? Jakie są szanse na uwzględnienie odwołania?

23 lutego 2018 r.

Prawo do zasiłku opiekuńczego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Jak ustalać limit dni opieki nad chorymi członkami rodziny, za które przysługuje zasiłek 23 lutego 2018 r.

Pracownica opiekuje się chorym ojcem. Za ile dni przysługuje jej z tego tytułu zasiłek opiekun´czy, jeżeli jej siostra w tym roku kalendarzowym wykorzystała już 10 dni zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chora? matka?? Jak ustalić podstawę zasiłku, jeżeli w styczniu 2018 r. pracownica sama chorowała przez pięć dni, ale od 1 lutego br. pracuje w niższym wymiarze czasu pracy (do końca stycznia na cały etat, od lutego na 3/4)? Wynagrodzenie uległo obniżeniu z 2800 zł do 2500 zł.

6 stycznia 2018 r.

Zakres kontroli w celu podważenia podlegania ubezpieczeniom obejmuje także osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS. Postępowanie i konsekwencje6 stycznia 2018 r.

Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS ma na celu udowodnienie pozorności zawartej umowy, w celu skorzystania z zasiłku. Postępowanie to ma miejsce najczęściej w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, gdzie istnieją podejrzenia, że umowa o pracę została zawarta właśnie na potrzeby skorzystania z zasiłku. Jak wyjaśniają eksperci wFirma.pl, kontrole ZUS nie skupiają się jednak wyłącznie na stwierdzeniu pozorności zawartej umowy o pracę. Kontrola może dotyczyć także zawartych umów o dzieło w kontekście przedmiotu zawartej umowy.

Polecane

Polecane

Reklama