Zasiłki i świadczenia

27 maja 2018 r.

Sąd zaznaczył, że obalenie domniemania, iż właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego uzyskuje dochody z tego gospodarstwa następuje tylko w przypadku wykazania, że osoba ta zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w znaczeniu wynikającym z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na co trafnie zwrócił uwagę sąd pierwszej instancji.

Opiekujesz się schorowanym rolnikiem? Możesz nie dostać zasiłku pielęgnacyjnego27 maja 2018 r.

W przypadku sprawowania opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i chęci pozyskania na nią specjalnego zasiłku opiekuńczego, do dochodu dolicza się aspekt posiadania przez tą osobę gospodarstwa rolnego nawet, jeśli rolnik fizycznie nie czerpie z niego zysku. Sytuację dopiero może zmienić fakt wydzierżawienia gospodarstwa osobie trzeciej - stwierdził NSA.

10 maja 2018 r.

Według ustawy o zfśs pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenia urlopowe

Jak obliczyć świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca? 10 maja 2018 r.

Zatrudniamy pracownika na pół etatu, z wynagrodzeniem 1200 zł. Ma ponad dziesięcioletni staż pracy, a więc podstawowy wymiar urlopu. Nie mamy utworzonego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, więc wypłacimy mu świadczenie urlopowe, ale w wyższej wysokości – 700 zł. Jak rozliczyć miesiąc ze świadczeniem? Czy trzeba sporządzić dwie listy płac? Czy nadwyżka świadczenia podlega oskładkowaniu? Pracownik ma zaplanowany urlop od 14 maja.

Polecane

Polecane