Zasiłki i świadczenia

16 listopada 2017 r.

Przy ocenie możliwości zwolnienia z opłacania składek z drugiego tytułu nie ma znaczenia wynagrodzenie otrzymane w przeliczeniu na godzinę lub całość etatu

Poradnia ubezpieczeniowa z 16 listopada16 listopada 2017 r.

● Kiedy nie trzeba zwracać świadczeń chorobowych i renty otrzymanych za ten sam okres● Jakie wynagrodzenie z etatu zwalnia z obowiązkowego ubezpieczenia z działalności● Czy trzeba płacić składki za zleceniobiorcę, gdy firma jest zawieszona● Dlaczego brak wpisu do ewidencji przedsiębiorców nie uchroni przed długiem w ZUS

5 listopada 2017 r.

Niektóre świadczenia z ubezpieczeń społecznych ZUS może wypłacać z różnych źródeł – ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego (np. zasiłek chorobowy) lub z ubezpieczenia rentowego albo wypadkowego (np. renta z tytułu niezdolności do pracy).

Sprawdź, które ubezpieczenie finansuje twoje świadczenie5 listopada 2017 r.

Niektóre świadczenia z ubezpieczeń społecznych ZUS może wypłacać z różnych źródeł – ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego (np. zasiłek chorobowy) lub z ubezpieczenia rentowego albo wypadkowego (np. renta z tytułu niezdolności do pracy). Wszystko zależy od tego, co jest podstawą do ich wypłacania – jeśli przyczyną niezdolności do pracy lub śmierci ubezpieczonego był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, świadczenie będzie wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego. W takim przypadku przepisy przewidują zazwyczaj lżejsze warunki do jego uzyskania, będzie też ono wypłacane w wyższej wysokości.

29 października 2017 r.

500 PLUS

Wniosek o 500 plus złożony do końca miesiąca pozwoli otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad29 października 2017 r.

Przed końcem października trzeba złożyć wniosek o 500 plus, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek zostanie złożony później, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące - przypomina MRPiPS.

26 października 2017 r.

Do wymiaru podstawy bierze się więc tylko te składniki, które nie przysługują za okres pobierania zasiłku, czyli za miesiąc z niezdolnością są odpowiednio zmniejszane.

Jak obliczyć podstawę zasiłku, gdy składniki wynagrodzenia były wcześniej obniżane 26 października 2017 r.

Pracownik zatrudniony od 4 stycznia 2017 r. w październiku przebywał na urlopie ojcowskim przez siedem dni (tydzień). Oprócz wynagrodzenia w stałej wysokości 4900 zł otrzymuje dodatek paliwowy na dojazdy do pracy w kwocie 400 zł, który jest zmniejszany o 1 proc. za każdy opuszczony dzień pracy, m.in. z powodu pobierania zasiłków. Pracownik otrzymuje również miesięczną premię zmienną od 5 do 20 proc. wynagrodzenia za czas przepracowany, a w niektórych miesiącach zdarza się dodatek za pracę w porze nocnej. Wynagrodzenie, premia i dodatek nocny są wypłacane ostatniego dnia każdego miesiąca, a dodatek paliwowy 5. dnia miesiąca następnego. Jak ustalić zasiłek macierzyński, jeżeli w marcu pracownik chorował przez pięć dni roboczych? Za marzec dostał dodatek paliwowy odpowiednio pomniejszony o dni choroby – 380 zł – oraz dodatek za pracę w nocy 17,40 zł i premię w wysokości 12 proc., tj. 490 zł.

Polecane

Polecane

Reklama