Zasiłki i świadczenia

31 sierpnia 2017 r.

Podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej na rzecz ZUS jest doręczona decyzja o określeniu wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Jaka podstawa do podważenia wpisu hipoteki na rzecz ZUS31 sierpnia 2017 r.

Sąd wpisał hipotekę przymusową na mojej nieruchomości z wniosku ZUS. Mam zaległości składkowe, ale nie doręczono mi nigdy decyzji określającej wysokość zadłużenia. Podobno, o czym wiedział ZUS, została przesłana na mój nieaktualny adres, a potwierdzenie odbioru podpisał nowy lokator. Czy mam szansę podważyć wpis hipoteki?

11 sierpnia 2017 r.

Kwota zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest jego przychodem ze stosunku pracy

Jak rozliczyć nadpłatę z ubiegłego roku po przekroczeniu limitu 30-krotności składek11 sierpnia 2017 r.

Dostaliśmy zawiadomienie z ZUS, z którego wynika, że jeden z naszych pracowników w październiku 2016 r. przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki za październik i listopad zostały naliczone od zawyżonej, pełnej podstawy, przy czym wystąpiła jednocześnie niedopłata składki zdrowotnej. Za grudzień już składki emerytalno-rentowe nie poszły. Jak rozliczyć powstałą nadpłatę składek społecznych i niedopłatę zdrowotnej? Jak to wpłynie na podatek dochodowy?

4 sierpnia 2017 r.

Jakie będą zmiany w świadczeniach rodzinnych 4 sierpnia 2017 r.

Już można składać wnioski o świadczenie wychowawcze oraz inną pomoc finansową na dzieci. Będą one przyznawane na nieco zmienionych zasadach, a przy tej okazji rząd postanowił zmodyfikować też inne akty prawne, które przewidują niepieniężne formy wsparcia dla osób z dziećmi na utrzymaniu.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama