Zasiłki i świadczenia

14 września 2018 r.

W opisywanej sytuacji wysokie składki na ubezpieczenie chorobowe odprowadzane przez poprzedniego płatnika nie mają więc wpływu na zasiłek otrzymywany tytułem rekompensaty za utracone (dużo mniejsze) wynagrodzenie uzyskiwane u obecnego płatnika.

Zasiłek uwzględnia pensję od obecnego pracodawcy 14 września 2018 r.

Z końcem czerwca 2018 r. upłynął termin wypowiedzenia mojej umowy o pracę. W tym czasie znalazłam nową pracę, ale zdecydowanie gorzej płatną. W nowej firmie pracuję od 1 lipca. Ostatnio byłam na dwutygodniowym zwolnieniu lekarskim i dostałam bardzo niski zasiłek. Zawsze myślałam, że zasiłek oblicza się z 12 ostatnich pensji. Kadrowa powiedziała mi jednak, że wszystko jest w porządku, bo do zasiłku pod uwagę brana jest tylko aktualna pensja. Dlaczego tak jest? Co z moimi zapłaconymi wysokimi składkami?

3 września 2018 r.

Proponuje się także, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat3 września 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, który m.in. określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej 4 dzieci. Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r. Świadczenia takie obciążą budżet państwa łączną kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat.

Polecane

Polecane