Zasiłki i świadczenia

11 sierpnia 2017 r.

Kwota zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest jego przychodem ze stosunku pracy

Jak rozliczyć nadpłatę z ubiegłego roku po przekroczeniu limitu 30-krotności składek11 sierpnia 2017 r.

Dostaliśmy zawiadomienie z ZUS, z którego wynika, że jeden z naszych pracowników w październiku 2016 r. przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki za październik i listopad zostały naliczone od zawyżonej, pełnej podstawy, przy czym wystąpiła jednocześnie niedopłata składki zdrowotnej. Za grudzień już składki emerytalno-rentowe nie poszły. Jak rozliczyć powstałą nadpłatę składek społecznych i niedopłatę zdrowotnej? Jak to wpłynie na podatek dochodowy?

4 sierpnia 2017 r.

Jakie będą zmiany w świadczeniach rodzinnych 4 sierpnia 2017 r.

Już można składać wnioski o świadczenie wychowawcze oraz inną pomoc finansową na dzieci. Będą one przyznawane na nieco zmienionych zasadach, a przy tej okazji rząd postanowił zmodyfikować też inne akty prawne, które przewidują niepieniężne formy wsparcia dla osób z dziećmi na utrzymaniu.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama