Zasiłki i świadczenia

8 czerwca 2017 r.

Przed wyjazdem za granicę warto pracować rok w Polsce

Przed wyjazdem za granicę warto popracować chociaż rok8 czerwca 2017 r.

Jedną z zasad związanych ze swobodą przepływu osób w Unii Europejskiej jest to, aby posiadanie stażu ubezpieczeniowego w kilku różnych państwach nie wpływało w przyszłości negatywnie na prawo do świadczeń. Ma to zapewnić m.in. ogólna reguła sumowania okresów ubezpieczeniowych uzyskanych w innych krajach przez tę instytucję zabezpieczenia społecznego (w przypadku Polski – ZUS), do której akurat został złożony wniosek o świadczenie.

6 czerwca 2017 r.

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Rząd uszczelnia 500 plus od 2018 roku: Zmiany dla osób samotnie wychowywujących dziecko6 czerwca 2017 r.

Rząd przyjął we wtorek projekt likwidujący "nieliczne, ale jednak niepożądane" zjawiska dotyczące programu "Rodzina 500 plus" - poinformowało CIR. Doprecyzowane zostaną m.in. przepisy dot. przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka.Rząd uszczelnia 500 plus od 2018 roku: Zmiany dla osób samotnie wychowujących dziecko

27 maja 2017 r.

Pracownik ma prawo do urlopu macierzyńskiego przypadającego po dniu śmierci matki dziecka, nawet jeśli ona sama nie miała prawa do tego urlopu.

Uprawnienia rodzicielskie w stosunku pracy. Odpowiedzi na najczęściej zdawane pytania27 maja 2017 r.

Od chwili wprowadzenia sporych zmian w przepisach o urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, czyli od 2 stycznia 2016 r., minął już ponad rok. Nadal jednak ogromna część pytań uczestników szkoleń dotyczy właśnie tej problematyki. Jest to spowodowane m.in. tym, że czasy, gdy występował jedynie klasyczny układ – jeden pracownik i jeden pracodawca – dawno już odeszły do lamusa. Dziś coraz częściej bowiem łączy się pracę dla kilku pracodawców równocześnie czy miksuje umowy o pracę z cywilnoprawnymi kontraktami.

25 maja 2017 r.

Będzie trudniej uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Resort rozwoju poprawi mikro ZUS

Będzie trudniej uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Resort rozwoju poprawi mikro ZUS25 maja 2017 r.

W przyszłości osoby prowadzące firmy mikro, nie będą mogły uzyskać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, płacąc składkę na Fundusz Pracy symbolicznej w wysokości 4,9 zł. Taka danina na ubezpieczenie od bezrobocia miała być płacona przez samozatrudnionych już od przyszłego roku, gdyby ich przychody z tytułu działalności gospodarczej nie były większe niż 200 zł miesięcznie. Powód?

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama