Zasiłki i świadczenia

10 lutego 2017 r.

Z jednej strony: 500+ i długie urlopy rodzicielskie. Z drugiej: ZUS odmawiający zasiłków i pozbawione empatii sądy

Gorsze oblicze opiekuńczego państwa: ZUS odmawiający zasiłków i pozbawione empatii sądy. 500+ nic nie zmieni10 lutego 2017 r.

Rządzący doceniają rodziców. W ciągu ostatnich kilku lat zyskali oni becikowe, urlopy ojcowskie i rodzicielskie, dłuższą ochronę przed zwolnieniem z pracy, 500 zł na dziecko. W ubiegłym roku – głównie dzięki ostatniemu z wymienionych uprawnień – Polska awansowała z 24. na 13. miejsce wśród krajów UE pod względem wsparcia udzielanego rodzicom (raport PwC). Ale ta rodzicielska ziemia obiecana ma też drugie oblicze.

9 lutego 2017 r.

Jakie świadczenia z ZUS po śmierci pracownika9 lutego 2017 r.

Po śmierci członka rodziny krewni mają prawo do otrzymania pieniędzy z ZUS, jednak pod pewnymi warunkami. Rentę rodzinną uzyskają najbliżsi spełniający kryterium wieku lub stanu zdrowia. Przyznanie zasiłku pogrzebowego zaś uzależnione jest od tego, czy zmarły podlegał ubezpieczeniom lub chociaż należał do kręgu najbliższej rodziny ubezpieczonego. Świadczenie to może zostać wypłacone tylko osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Podobnie środki z II filaru zgromadzone w OFE lub na subkoncie w ZUS mogą być przekazane osobie nawet obcej, ale wskazanej wcześniej przez zmarłego.

30 stycznia 2017 r.

W Auchan Polska  zostanie przeprowadzona kontrola PIP.

Sprawa Auchan: Oświadczenia o 500+ tylko po zmianie regulaminu30 stycznia 2017 r.

Regulacje wskazujące źródła i rodzaje dochodów mających wpływ przy ubieganiu się o świadczenia socjalne powinny być tak jak do tej pory wypracowywane i zawierane w regulaminie uzgadnianym przez pracodawcę ze związkami zawodowymi. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uważa, że nie należy zmieniać przepisów w tym zakresie.

30 stycznia 2017 r.

Co do kwestii obsługi nadpłat czy niedopłat wskazanej w publikacji, to również nie przewidujemy żadnych komplikacji, bo w zakresie obsługi nadpłat nie będzie żadnych zmian.

Indywidualny rachunek w ZUS bez problemów30 stycznia 2017 r.

Wszyscy chyba wolimy , jak jest szybciej i prościej, bo oznacza to mniej kłopotów w załatwianiu spraw. Indywidualny numer konta do wpłacania składek będzie dużym uproszczeniem w kontaktach przedsiębiorców z ZUS. Nie przewidujemy, by nasi klienci mieli problemy po 1 stycznia 2018 r. z dokonywaniem płatności składkowych.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama