Zasiłki chorobowe

1 października 2015 r.

Jaki wpływ na wysokość zasiłku chorobowego ma osiągnięcie rocznego limitu składek1 października 2015 r.

Pracownik jest wynagradzany prowizyjnie. Objęty jest też pakietem medycznym o wartości 500 zł. Zachorował we wrześniu br. (5 dni). W październiku 2014 r. pracownik osiągnął limit 30-krotności składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a jednocześnie był nieobecny z powodu zwolnienia lekarskiego 6 dni. Za ten miesiąc składki emerytalna i rentowa zostały pobrane od przychodu wynoszącego 3458,90 zł, czyli niepowodującego przekroczenia limitu podstawy, a chorobowa od rzeczywistego przychodu w wysokości 9624 zł (za pracę 9124 zł + pakiet 500 zł). Jak powinno wyglądać uzupełnienie października 2014 r.?

17 września 2015 r.

Wynagrodzenie podlega uzupełnieniu tylko wtedy, gdy jest proporcjonalnie zmniejszane za okresy niezdolności do pracy i taki sposób zmniejszenia wynika z przepisów o wynagradzaniu czy bezpośrednio z umowy o pracę

Jak obliczyć świadczenie chorobowe, jeśli pracownik miał kilka przerw w pracy17 września 2015 r.

W jaki sposób uzupełniać pracownikowi wynagrodzenie wliczane do podstawy zasiłku chorobowego, jeżeli za miesiąc, za który zostało wypłacone, oprócz normalnej pensji pracownik uzyskał wynagrodzenie urlopowe oraz wynagrodzenie chorobowe? Pracownik otrzymuje płacę zasadniczą 4500 zł, zmienną miesięczną prowizję od sprzedaży, a czasem pracuje też w godzinach nadliczbowych. Pracownik zachorował we wrześniu 2015 r., natomiast w styczniu przebywał na urlopie (7 dni) i zwolnieniu chorobowym (5 dni).

3 września 2015 r.

Na wniosek ubezpieczonego ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie

Zaniżanie ubezpieczenia chorobowego nie zawsze pozbawi prawa do zasiłku3 września 2015 r.

Jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłacałam dobrowolnie składki na ubezpieczenie chorobowe. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Kilka dni po wpłacie za czerwiec 2015 r. okazało się, że przez tzw. czeski błąd (przestawiłam omyłkowo dwie cyfry, robiąc przelew) składka została opłacona w niepełnej wysokości. Przelałam od razu brakującą kwotę i złożyłam w ZUS prośbę o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Obawiam się jednak utraty zasiłku za ten okres. Czy ZUS może mi odmówić i w konsekwencji uznać, że moje ubezpieczenie ustało?

Prawo na co dzień

Reklama